തിരുവനന്തപുരം ഡ്രഗ്‌സ് ടെസ്റ്റിംഗ് ലബോറട്ടറിയിലെയും, എറണാകുളം റീജിയണല്‍ ഡ്രഗ്‌സ് ലബോറട്ടറിയിലെയും പരിശോധനയില്‍ ഗുണനിലവാരമില്ലാത്തതെന്ന് കണ്ടെത്തിയ മരുന്നുകളുടെ വില്‍പനയും വിതരണവും സംസ്ഥാനത്ത് നിരോധിച്ചതായി സംസ്ഥാന ഡ്രഗ്‌സ് കണ്‍ട്രോള്‍ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.  ഈ ബാച്ചുകളുടെ സ്റ്റോക്ക് കൈവശമുളളവര്‍ സപ്ലൈ ചെയ്തവര്‍ക്ക് തിരികെ അയയ്ക്കണം. വിശദവിവരം അതത് ജില്ലയിലെ ഡ്രഗ്‌സ് കണ്‍ട്രോള്‍ ഓഫീസിലേക്ക് അറിയിക്കണം.  മരുന്നിന്റെ പേര്, ഉത്പാദകര്‍, ബാച്ച് നമ്പര്‍, കാലാവധി എന്ന ക്രമത്തില്‍.
1.) ZOP -20 Omeprazole Gastro Resistant Capsules IP:  Renowed Life Sciences, Plot No. 12, Seector 6-B, SIDCUL, Haridwar, Uttarakhand (India) -249403, RC 040317,February 19. 2) ZIPCET Levocetirizine Tablets IP : Cadila Healthcare Limited,P.O, Baddi, dist.Solan (HP) –173205.Mfg.at Plot No.103, 104, 105, EPIP, Phase -1, Jharmajri, Baddi, dist.Solan, H.P -173205, BRT 1273, October 19. 3) Kolderon Plus Tablets: C.B.Healthcare, Village Messa Tibba, Tehsil, Nalagarh, dist.Solan, H.P-174101, CBT 699/16, December 12. 4) D Fast Tablets, Diclofenac Sodium Tablets IP: Karnani Pharmaceuticals (p) Ltd, 38, Pharmacity, Selaqui, Dehradun -248197, T9836 HP 244, December 19. 5) PYRY -650 Tablets, Paracetamol Tablets IP: Jupitor Formulations, Plot No.14/A, IDA, Bhongir (TS), PAR 1793, June 19. 6) Indomethacin Capsules IP (INDO FAST -25):  Shervotec Pharmaceuticals 82/4 & 82/5, HPSIDC, Baddi, Dist.Solan, H.P -173205, SPC 15913, October 19. 7) Clopidogrel & Aspirin Tablets, Cloviplat -A: Care Formulations 778/2 B 2 &779/1 B 2, Kuthambakkam, Chennai-600124, CFT 203, October 19. 8) FEXFOLIC (Ferrous Ascorbate Folic Acid and Zinc Sulphate Tablets): Areete Life Science Pvt. Ltd, Plot No.5, Sree Sapthalgiri Gardense, Kayarambedu -603202, ART 1165117, February 19. 9) Gopril 2.5 Ramipril Tablets: CMG Biotech Pvt.Ltd, 58, INDL Area, Phase III, Sansarpur, Terrace -176501, CT 017276, June 19. 10) Recarb -25 (ACARBOSE TABLETS): BAL Pharma Limited, 21 & 22, Bommasandra Industrial Area, Banglore -560099, RRD 99, November 19. 11) Melobest (Meloxicam Injection) Sterile Specialities India Pvt.Ltd, 1 -174/B, Enikepadu, Vijayavada 521108, MSV 17004,  May 19.