ഓച്ചിറ : ഓച്ചിറ ക്ഷീരോല്‍പാദന വികസന കേന്ദ്രത്തില്‍ 13 മുതല്‍ 15 വരെയുള്ള ദിവസങ്ങളിലായി ക്ഷീരസംഘം സെക്രട്ടറി / ക്ലാര്‍ക്ക് പരിശീലനം നല്‍കുന്നു. രജിസ്‌ട്രേഷന്‍ ഫീസ് 15 രൂപ. പ്രവര്‍ത്തിദിവസങ്ങളില്‍ ഫോണ്‍ വഴി രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാം. രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തവര്‍ 13 ന് രാവിലെ 10 മണിക്ക് പരിശീലന കേന്ദ്രത്തില്‍ എത്തിച്ചേരണം. പ്രവേശന സമയത്ത് സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കണം. വിശദവിവരങ്ങള്‍ക്ക് ഫോണ്‍ 0476 2698550