പോളിടെക്‌നിക്കുകളിലെ ഡിപ്ലോമ എൻജിനീയറിംഗ് പ്രോഗ്രാമുകളിലേക്ക് രണ്ടാം വർഷത്തിലേക്ക് നേരിട്ട് ലാറ്ററൽ എൻട്രി വഴിയുള്ള പ്രവേശനത്തിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഫിസിക്‌സ്, കെമസ്ട്രി, മാത്തമാറ്റിക്‌സ്, ഇംഗ്ലീഷ് എന്നീ വിഷയങ്ങൾ എടുത്ത് പ്ലസ് ടു പാസ്സായ, ഫിസിക്‌സ്, കെമസ്ട്രി, മാത്തമാറ്റിക്‌സ് വിഷയങ്ങളിൽ 50 ശതമാനം മാർക്കു നേടിയവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. നിലവിൽ പോളിടെക്‌നിക്കുകളിൽ ഡിപ്ലോമക്ക് പഠിക്കുന്നവരോ പഠിച്ചവരോ അർഹരല്ല. അപേക്ഷയും പ്രോസ്‌പെക്ടസും മറ്റു അനെക്‌സറുകളും www.polyadmission.org എന്ന വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ്. ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത അപേക്ഷകൾ പൂരിപ്പിച്ചതിനു ശേഷം ആവശ്യമായ രേഖകൾ സഹിതം 300 രൂപ ഫീസോടുകൂടി (എസ്.സി/എസ്.ടി വിഭാഗക്കാർക്ക് 150 രൂപ) ജൂലൈ രണ്ടിന് നാലിന്  മുൻപ് അതതു സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നേരിട്ട് സമർപ്പിക്കണം.