ജില്ലയിലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ലളിതവും ഫലപ്രദവുമാക്കുന്നതിന്  നോഡല്‍ ഓഫീസര്‍മാരുടെ മേല്‍നോട്ടത്തില്‍ സൂക്ഷ്മ നിരീക്ഷണമുണ്ടാകും. എ.ഡി.എം ഇ.പി മേഴ്‌സിയാണ് എം.സി.സി നോഡല്‍ ഓഫീസര്‍. സബ്കലക്ടര്‍ വി.വിഘ്‌നേശ്വരി ലോ ആന്റ് ഓഡര്‍ നോഡല്‍ ഓഫീസറാകും. സീനിയര്‍ ഫിനാന്‍സ്…