കേരളത്തിലെ വികസന പ്രക്രിയയിൽ നിന്നും ഒരാൾ പോലും പുറത്താവരുത് -മന്ത്രി -ടി. പി രാമകൃഷ്ണൻ കഴിഞ്ഞ മൂന്നര വർഷത്തിനിടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ കേരളം ഏറെ മുന്നോട്ട് പോയെന്നും വികസന പ്രക്രിയയിൽ നിന്നും ഒരാൾ പോലും…

രാജ്യത്തെ മികവുറ്റ കോളജുകളില്‍ ബിരുദാനന്തര ബിരുദത്തിനു പ്രവേശനം നേടാന്‍ ബിരുദ വിദ്യാര്‍ഥികളെ പ്രാപ്തരാക്കാനായുള്ള സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ സമഗ്ര പരിശീലന പരിപാടി ധനുസ് പദ്ധതിക്കു പേരാമ്പ്രയില്‍ തുടക്കമായി.സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ ആയിരം ദിനാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടപ്പാക്കുന്ന ആയിരം പദ്ധതികളില്‍…