സര്‍ക്കാറിന്റെ രണ്ടാം വാര്‍ഷികാഘോഷങ്ങളുടെ ഭാഗമായൊരുക്കിയ ഭക്ഷ്യമേളക്ക് ലഭിക്കുന്നത് മികച്ച പ്രതികരണം. വൈകുന്നേരങ്ങളില്‍ നിരവധി പേരാണ് കുടുംബ സമേതം കോഴിക്കോടന്‍ രുചിപ്പെരുമ തേടി മേളയിലെത്തുന്നത്. പ്രധാന വേദിക്കരികിലാണ് മേള ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതു കൊണ്ടു തന്നെ ഭക്ഷണം…