കൊല്ലം ജില്ലയിൽ വെള്ളിയാഴ്ച  892 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 14 ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകർക്കും ഇതര സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നെത്തിയ അഞ്ചുപേർക്കും വിദേശത്തുനിന്ന് എത്തിയ നാലുപേർക്കും സമ്പർക്കം വഴി 869 പേർക്കുമാണ് രോഗബാധ. 32 പേർ രോഗമുക്തി…

ജില്ലയില്‍ ബുധനാഴ്ച്ച 260 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 633 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി.സമ്പര്‍ക്കം വഴി 256 പേര്‍ക്കും നാല് ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. കൊല്ലം കോര്‍പറേഷനില്‍ 46 പേര്‍ക്കാണ് രോഗബാധ. മുനിസിപ്പാലിറ്റികളില്‍ കരുനാഗപ്പള്ളി…

കൊല്ലത്ത്  വെള്ളിയാഴ്ച  261 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 275 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി. ഇതര സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നെത്തിയ ഒരാൾക്കും സമ്പര്‍ക്കം വഴി 257 പേര്‍ക്കും മൂന്ന് ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. കൊല്ലം കോര്‍പറേഷനില്‍…

കൊല്ലം: കൊല്ലം ജില്ലയില്‍ വ്യാഴാഴ്ച 300 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 111 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി. ഇതര സംസ്ഥാനത്തു നിന്നുമെത്തിയ ഒരാൾക്കും സമ്പര്‍ക്കം വഴി 297 പേര്‍ക്കും രണ്ട് ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകർക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു.കൊല്ലം…

കൊല്ലം ജില്ലയില്‍ ചൊവ്വാഴ്ച 374 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 553 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി. സമ്പര്‍ക്കം വഴി 372 പേര്‍ക്കും രണ്ട് ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. കൊല്ലം കോര്‍പറേഷനില്‍ 70 പേര്‍ക്കാണ് രോഗബാധ.…

കൊല്ലം ജില്ലയില്‍ തിങ്കളാഴ്ച 200 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 524പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി. ഇതര സംസ്ഥാനത്ത് നിന്നെത്തിയ ഒരാൾക്കും സമ്പര്‍ക്കം വഴി 194 പേര്‍ക്കും അഞ്ച് ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. കൊല്ലം കോര്‍പറേഷനില്‍…

കൊല്ലം ജില്ലയില്‍ വെള്ളിയാഴ്ച 372 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 325 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി. ഇതര സംസ്ഥാനത്തുനിന്നെത്തിയ ഒരാൾക്കും സമ്പര്‍ക്കം വഴി 370 പേര്‍ക്കും ഒരു ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകയ്ക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. കൊല്ലം കോര്‍പറേഷനില്‍…

കൊല്ലം ജില്ലയില്‍ ശനിയാഴ്ച 380 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 354 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി.സമ്പര്‍ക്കം വഴി 374 പേര്‍ക്കും ആറ് ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. കൊല്ലം കോര്‍പറേഷനില്‍ 53 പേര്‍ക്കാണ് രോഗബാധ. മുനിസിപ്പാലിറ്റികളില്‍…

കൊല്ലം ജില്ലയില്‍ ചൊവ്വാഴ്ച 357 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 374 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി. സമ്പര്‍ക്കം വഴി 353 പേര്‍ക്കും നാല് ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. കൊല്ലം കോര്‍പറേഷനില്‍ 65 പേര്‍ക്കാണ് രോഗബാധ.…

കൊല്ലം ജില്ലയിൽ ഞായറാഴ്ച 454 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. 695 പേര്‍ രോഗമുക്തി നേടി. സമ്പര്‍ക്കം വഴി 453 പേര്‍ക്കും ഒരു ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകയ്ക്കും രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു. കൊല്ലം കോര്‍പറേഷനില്‍ 74 പേര്‍ക്കാണ് രോഗബാധ.…