തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്‌സിറ്റി കോളേജിൽ സുവോളജി വിഭാഗത്തിൽ നിലവിലുള്ള ഒരു ഒഴിവിലേക്ക് അധ്യാപക നിയമനത്തിനുള്ള അഭിമുഖം 24ന് രാവിലെ 11ന് കോളേജ് ഓഫീസിൽ നടത്തും.  കൊല്ലം കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടറുടെ അതിഥി അധ്യാപകരുടെ പാനലിൽ…

കേരള സർക്കാരിന്റെ നിയന്ത്രണത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എൽ.ബി.എസ് സെന്റർ ഫോർ സയൻസ് ആന്റ് ടെക്‌നോളജിയുടെ തിരുവനന്തപുരം പാളയത്തെ കേന്ദ്ര ഓഫീസിലേക്ക് പി.എച്ച്.പി ഡെവലപ്പർ/ വെബ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡെവലപ്പർ ട്രെയിനിയെ ആവശ്യമുണ്ട്.  ബി.ഇ/ ബി.ടെക്, എം.സി.എ, ബി.സി.എ,…

തിരുവനന്തപുരം ഗവ: ആർട്‌സ് കോളേജിൽ ഫ്രഞ്ച് (മെറ്റേർണിറ്റി ലീവ് വേക്കൻസി), അറബിക്, ഇംഗ്ലീഷ് വിഷയങ്ങളിൽ നിലവിലുള്ള ഓരോ ഒഴിവുകളിലേക്ക് ഗസ്റ്റ് ലക്ചറർ നിയമനത്തിനായി അഭിമുഖം നടത്തും.  24ന് രാവിലെ 10.30ന് ഫ്രഞ്ചിനും 11ന് അറബിക്കിനും…

ഗ്രാമവികസന കമ്മീഷണറേറ്റിൽ പി.എം.എ.വൈ (ജി) സ്റ്റേറ്റ് പ്രോജക്ട് മാനേജ്‌മെന്റ് യൂണിറ്റിലേക്ക് ഐ.ടി പ്രൊഫഷണലിനെ ആവശ്യമുണ്ട്. ഐ.ടി/കംമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് വിഷയങ്ങളിലെ ബിടെക്/എം.സി.എ യോഗ്യതയും, കേന്ദ്രാവിഷ്‌കൃത പദ്ധതികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതേതരത്തിലുളള ജോലികൾ കൈകാര്യം ചെയ്ത് അഞ്ച് വർഷമെങ്കിലും…

സൗദി അറേബ്യയിലെ പ്രമുഖ ഹോസ്പിറ്റലിലേക്ക് ബില്ലിങ് ക്ലർക്ക്/സൂപ്പർവൈസറിന്റെ ഒഴിവിലേക്ക് അഞ്ച് വർഷം പ്രവൃത്തിപരിചയമുളള യോഗ്യരായ ഉദ്യോഗാർത്ഥികളെ നിയമിക്കുന്നതിന് ഒ.ഡി.ഇ.പി.സി മുഖേന ഇന്റർവ്യൂ നടത്തുന്നു. താൽപര്യമുളളവർ ബയോഡാറ്റ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുടെ പകർപ്പുകൾ എന്നിവ സഹിതം gcc@odepc.in എന്ന ഇ-മെയിലിലേക്ക്…

കൈമനം സർക്കാർ വനിത പോളിടെക്‌നിക്ക് കോളേജിലെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ വിഭാഗത്തിൽ ദിവസ വേതനാടിസ്ഥാനത്തിൽ ഗസ്റ്റ് ട്രേഡ്‌സ്മാൻ ഒഴിവുണ്ട്. ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ എഞ്ചിനിയറിംഗിൽ ഐ.ടി.ഐ/തത്തുല്യ യോഗ്യത അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ യോഗ്യതയുളള ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ബയോഡാറ്റ, യോഗ്യത തെളിയിക്കുന്ന അസ്സൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റുകൾ…

കൈമനം സർക്കാർ വനിത പോളിടെക്‌നിക്ക് കോളേജിലെ കമ്പ്യൂട്ടർ/കമ്പ്യൂട്ടർ (ഹിയറിംഗ് ഇംപെയേർഡ്) വിഭാഗത്തിൽ മണിക്കൂർ വേതനാടിസ്ഥാനത്തിലുളള ഗസ്റ്റ് ട്രേഡ് ഇൻസ്ട്രക്ടർ/ട്രേഡ്‌സ്മാൻ താൽക്കാലിക ഒഴിവുകളുണ്ട്. കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനിയറിംഗിൽ ഐ.ടി.ഐ (കോപ്പ) അഥവാ തത്തുല്യ യോഗ്യത അല്ലെങ്കിൽ ഡിപ്ലോമ…

കോഴിക്കോട്: ആരോഗ്യവകുപ്പിന്റെ ജില്ലാ മാനസികാരോഗ്യപദ്ധതി നടപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മെഡിക്കല്‍ ഓഫീസര്‍(എം.ബി.ബി.എസ്), സൈക്യാട്രിസ്റ്റ്  (എം.ഡി. (സൈക്യാട്രി) /ഡി.എന്‍.ബി (സൈക്യാട്രി)/ ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ സൈക്യാട്രിക്ക് മെഡിസിന്‍) എന്നീ തസ്തികകളിലേക്ക് നിയമനം നടത്തുന്നു. ജൂണ്‍ 22 ന് രാവിലെ  10…

വനിതാശിശുവികസന വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ജെൻഡർ പാർക്കിൽ അക്കൗണ്ട്‌സ് ഓഫീസർ, കമ്പ്യൂട്ടർ അസിസ്റ്റന്റ്, അസിസ്റ്റന്റ്(പ്രോജക്ട്‌സ്) തസ്തികകളിലേക്ക് ദിവസവേതന അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമനം നടത്തുന്നതിന് ജൂൺ 22 ന് തിരുവനന്തപുരം തൈക്കാടുള്ള സെന്റർ ഫോർ മാനേജ്‌മെന്റ് ഡെവലപ്പ്‌മെന്റിൽ…

കോളേജ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള ന്യു ഇനിഷിയേറ്റീവ് പ്രോഗ്രാമുകളായ  WWS, SSP, FLAIR എന്നിവയുടെ നടത്തിപ്പിനായി 2020 മാർച്ച് വരെ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അക്കൗണ്ട്‌സ് ഓഫീസറെ നിയമിക്കുന്നു. ധനകാര്യ വകുപ്പിൽ നിന്നും ഡെപ്യൂട്ടി സെക്രട്ടറി റാങ്കിൽ…