സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വികസനപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ധനശേഖരണാർഥം 1000 കോടി രൂപയുടെ കടപ്പത്രം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നു. ഇതിനായുള്ള ലേലം ജൂലൈ ഒൻപതിന് റിസർവ് ബാങ്കിന്റെ മുംബൈ ഫോർട്ട് ഓഫീസിൽ ഇ-കുബേർ സംവിധാനം വഴി നടക്കും. ലേലം സംബന്ധിച്ച വിജ്ഞാപനത്തിനും (നമ്പർ:…

അവിവാഹിത പെൻഷനോ വിധവാ പെൻഷനോ കൈപ്പറ്റുന്ന ഗുണഭോക്താവ് വിവാഹമോ പുനർവിവാഹമോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നു തെളിയിക്കുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് എല്ലാ വർഷവും സമർക്കുന്നതിനുള്ള നിർദേശത്തിൽ 60 വയസും അതിനും മുകളിലും പ്രായമുള്ള ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് ഇളവ് അനുവദിച്ച് ഭേദഗതി…

ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ വ്യക്തികളെ ഭിന്നലിംഗം, മൂന്നാം ലിംഗം, ഭിന്നലൈംഗികം എന്നിങ്ങനെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്നത് ഒഴിവാക്കണമെന്നും ഔദ്യോഗികരേഖകളിൽ ട്രാൻസ്‌ജെൻഡർ എന്ന പദം മാത്രം ഉപയോഗിക്കണമെന്നും സാമൂഹികനീതി വകുപ്പ് ഉത്തരവായി. ഭിന്നലിംഗം, മൂന്നാം ലിംഗം, ഭിന്നലൈംഗികം എന്നിങ്ങനെ അഭിസംബോധന…

* നിലം, നഞ്ച, തണ്ണീർത്തടത്തിന് കളക്ടറുടെ പ്രതിനിധിയുടെ ശുപാർശ വാങ്ങും * ഡാറ്റാ ബാങ്കിൽ ഉൾപ്പെട്ടതെങ്കിൽ പ്രിൻസിപ്പൽ കൃഷി ഓഫീസറുടെ അഭിപ്രായം തേടും * തീരദേശ സംരക്ഷണ നിയമത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടവയ്ക്ക്  KCZMA  പ്രതിനിധിയുടെ അഭിപ്രായം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ കെട്ടിട…

സംസ്ഥാന സർക്കാരിന്റെ കീഴിലുള്ള അതിഥിമന്ദിരങ്ങളിൽ മുറികൾ ബുക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള  അപേക്ഷകൾ ഇനി മുതൽ ഓൺലൈനായി മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് പൊതുഭരണ (പൊളിറ്റിക്കൽ) വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ വിവരസാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമവും സുതാര്യവുമാക്കുന്നതിന്റെ…

കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷത്തിൽ ഭവനനിർമാണത്തിന് വിവിധ വകുപ്പുകളുടെ ധനസഹായം ലഭിച്ചിട്ടും നിർമാണം പൂർത്തീകരിക്കാത്തവരും നിർദിഷ്ട രീതിയിലുള്ള മേൽക്കൂര നിർമിക്കാത്തതു മൂലം അവസാന ഗഡു കൈപ്പറ്റാത്തവരും വീട് നിർമ്മാണം ആരംഭിച്ചിട്ട് പണി പൂർത്തിയാക്കാത്തവരുമായ പട്ടികജാതി വിഭാഗക്കാർക്ക്…

മുതിർന്ന മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ പി എം മനോജ് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ പ്രസ് സെക്രട്ടറിയായി ചുമതലയേറ്റു. 1987ൽ സബ്എഡിറ്ററായാണ് ദേശാഭിമാനിയിൽ പത്രപ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചത്. കണ്ണൂർ കൂത്തുപറമ്പ് പഴയനിരത്തിലെ പരേതനായ എം ബാലന്റെയും എം പി രോഹിണിയുടെയും മകനാണ്.…

ചരക്ക് സേവന നികുതി നിയമം നിലവിൽവന്നതിനാൽ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഈടാക്കി വന്നിരുന്ന വിനോദനികുതി ഒഴിവാക്കിയ ഉത്തരവ് ഭേദഗതി ചെയ്തു. സിനിമാ ടിക്കറ്റിൻമേലുള്ള ജി.എസ്.ടി നിരക്ക് 28 ശതമാനത്തിൽനിന്ന് 18 ശതമാക്കി കുറച്ചതിനാൽ തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളുടെ വരുമാനനഷ്ടത്തിന്റെ…

ഭരണഭാഷ വ്യാപകമാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി സംസ്ഥാനത്ത് സർക്കാരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കത്തിടപാടുകളിലും ഉത്തരവിലും മറ്റും ഗാന്ധി ലോഗോയുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പതിപ്പിനു പകരം പരമാവധി മലയാളം ലോഗോ ഉപയോഗിക്കണമെന്ന് പൊതുഭരണ വകുപ്പ് നിർദേശിച്ചു. ലോഗോ  https://kerala.gov.in/documents/10180/900426/mahathma_2019  എന്ന url നിന്നും ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം.

സംസ്ഥാനത്തെ തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് ജൂൺ 27-ന് നടക്കുന്ന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മീഷൻ നിയോഗിച്ച വരണാധികാരികളേയും/ അസിസ്റ്റന്റ് വരണാധികാരികളേയും ക്രമസമാധാനപാലനം ഉൾപ്പെടെയുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മറ്റ് ഉദ്യോഗസ്ഥരേയും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാകുംവരെ സ്ഥലംമാറ്റാൻ പാടില്ലെന്ന്…