കോഴിക്കോട്: സംസ്ഥാന മന്ത്രിസഭയുടെ രണ്ടാം വാര്‍ഷികാഘോഷം ജില്ലാതലത്തില്‍ വിപുലമായി സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ്. കോഴിക്കോട് ജില്ലയില്‍ നാളെ ആരംഭിക്കുന്ന ആഘോഷ പരിപാടികള്‍ മെയ് 16 ന് അവസാനിക്കും. കോഴിക്കോട് ബീച്ചില്‍ നടക്കുന്ന ഉല്‍പന്ന പ്രദര്‍ശന വിപണന മേള…