തിരുവനന്തപുരം: കേരള ടൂറിസത്തിന്റെ അഭിമാനമുദ്രയായി ലോകനിലവാരത്തിൽ കേരള ആർട്‌സ് ആൻഡ് ക്രാഫ്റ്റ് വില്ലേജ് സജ്ജമായി. ലോകടൂറിസം ഭൂപടത്തിലെ ഹോട്ട് സ്‌പോട്ടായ കോവളത്തിനുസമീപം വെള്ളാറിലാണ് കരകൗശല-കലാഗ്രാമം അണിഞ്ഞൊരുങ്ങി സഞ്ചാരികളെ കാത്തു നില്ക്കുന്നത്. എട്ടര ഏക്കർ മനോഹരമായി…

**ജനുവരി 16ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും **പ്രയോജനം ലഭിക്കുക 750 ഓളം കലാകാരന്മാര്‍ക്ക് തിരുവനന്തപുരം: കരകൗശല മേഖലയുടെ പുനരുജ്ജീവനം ലക്ഷ്യമിട്ട് നിര്‍മാണം ആരംഭിച്ച വെള്ളാര്‍ കരകൗശല ഗ്രാമത്തിന് ഇനി പുതിയ മുഖം. 8.5 ഏക്കറില്‍…