കേരള ഭാഷാ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിനെ ജ്ഞാനസമൂഹവുമായി കൂടുതൽ ബന്ധിപ്പിച്ച് വൈജ്ഞാനിക കേന്ദ്രമായി വികസിപ്പിക്കാനാവശ്യമായ കർമ്മപദ്ധതി തയാറാക്കുന്നതിനായി സംഘടിപ്പിക്കുന്ന ശിൽപശാല ജൂൺ 15ന് ആരംഭിക്കും. രാവിലെ 10നു തിരുവനന്തപുരം വൈലോപ്പിള്ളി സംസ്‌കൃതിഭവനിൽ സാംസ്‌കാരിക മന്ത്രി സജിചെറിയാൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും.

അഡ്വ. വി.കെ. പ്രശാന്ത് എം.എൽ.എ അധ്യക്ഷത വഹിക്കും. ഡയറക്ടർ ഡോ. പി.എസ്. ശ്രീകല സമീപനരേഖ അവതരിപ്പിക്കും. സമാപന സമ്മേളനം 16നു വൈകിട്ട് 5.30ന്  നിയമസഭാ സ്പീക്കർ എം.ബി. രാജേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. കെ.കെ. കൃഷ്ണകുമാറാണ് ശില്പശാലാ ഡയറക്ടർ.അധ്യാപകർ, എഴുത്തുകാർ, ഗവേഷകർ, തെരഞ്ഞെടുത്ത പ്രതിനിധികൾ എന്നിവർ സംബന്ധിക്കും. ഭാഷാമാനകീകരണം, സംസ്‌കാരപഠനവും ലിംഗപദവീപഠനവും, ഭാഷാശാസ്ത്രം, പ്രകൃതിശാസ്ത്രം, പ്രസിദ്ധീകരണം, സാമൂഹികശാസ്ത്രം, ഭൗതികശാസ്ത്രവും സാങ്കേതിക ശാസ്ത്രവും, വിവർത്തനം എന്നീ എട്ട് വിഷയമേഖലകളിലെ സെഷനുകളിൽ വിദഗ്ധർ പ്രബന്ധങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കും. രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലുമായി നാലു വീതം സെഷനുകളാണുള്ളത്. കേരളത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്നെത്തുന്ന തെരഞ്ഞെടുത്ത പ്രതിനിധികൾ അഭിപ്രായങ്ങൾ പങ്കുവെക്കും. ഫോൺ: 0471-2316306, 9447956162.