കേരള കർഷക തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോർഡ് തിരുവനന്തപുരത്ത് വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നടത്തുന്ന വില്ലേജ് സിറ്റിംഗിൽ 18 മുതൽ 55 വയസ് വരെ പ്രായമുള്ളവർക്ക് അവസരം ലഭിക്കും. അംഗത്വം എടുക്കുന്നവർ എസ്.എസ്.എൽ.സി / ആധാർ, റേഷൻ കാർഡ്, ബാങ്ക് പാസ്ബുക്ക് എന്നിവയുടെ സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്, രേഖകളിൽ മേൽവിലാസം വ്യത്യാസം ഉണ്ടെങ്കിൽ വൺ ആൻഡ് സെയിം സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, യൂണിയൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ്, രണ്ട് പാസ്‌പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ എന്നിവ സഹിതം എത്തി പുതുതായി അംഗത്വം എടുക്കാം. ചുവടെ ചേർക്കുന്ന തീയതികളിലും സ്ഥലങ്ങളിലും അതാത് വില്ലേജുകളിൽ രാവിലെ 10 മണി മുതൽ സിറ്റിംഗ് ആരംഭിക്കും. (തീയതി, വില്ലേജുകൾ, സിറ്റിംഗ് നടക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന ക്രമത്തിൽ)

ജൂലൈ 6, തിരുപുറം, കരിംകുളം, കാഞ്ഞിരംകുളം, പൂവാർ – കാഞ്ഞിരംകുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ്, ജൂലൈ 9, പാലോട്, കുറുപുഴ – നന്ദിയോട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് ഹാൾ, ജൂലൈ 11, പെരിങ്ങമല, തെന്നൂർ – പെരിങ്ങമല ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് ഹാൾ, ജൂലൈ 23, വിതുര, തൊളിക്കോട് – വിതുര ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് ഓഫീസ് ഹാൾ, ജൂലൈ 25, നേമം – ദർശന ഓഡിറ്റോറിയം, പാപ്പനംകോട്, ജൂലൈ 27, വാമനപുരം, നെല്ലനാട് – വെഞ്ഞാറമൂട് സഹകരണ ഓഡിറ്റോറിയം. ബന്ധപ്പെടേണ്ട നമ്പർ : 0471 2729175, 8075649049.