സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ പാർലമെന്ററികാര്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പാർലമെന്ററി ജനാപധിപത്യത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഹൈസ്‌കൂൾ, ഹയർ സെക്കൻണ്ടറി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ക്വിസ്, പ്രസംഗം, ഉപന്യാസ രചന മത്സരങ്ങളും കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ക്വിസ്, ഉപന്യാസ രചന മത്സരങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശ്ശൂർ, പാലക്കാട് ജില്ലകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന എറണാകുളം മേഖലാ തല മത്സരങ്ങൾ 25ന് രാവിലെ 9.30ന് എറണാകുളം മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ നടക്കും.

സംസ്ഥാന സിലബസിൽ പഠിക്കുന്ന വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് സ്ഥാപന മേധാവിയുടെ സാക്ഷ്യപത്രം ഹാജരാക്കി മത്സരങ്ങളിൽ പങ്കെടുക്കാം. ഓരോ ഇനത്തിലും ഒരു സ്‌കൂളിൽ നിന്ന് പരമാവധി രണ്ടു കുട്ടികളെ മാത്രമേ പങ്കെടുപ്പിക്കു. രണ്ടു കുട്ടികൾ പങ്കെടുക്കുന്ന ടീമായിട്ടായിരിക്കും ക്വിസ് മത്സരം നടക്കുക. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പേരുകൾ ഇ-മെയിൽ, ഫോൺ മുഖേന 23നു വൈകിട്ട് നാലിന് മുൻപ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം.