'തിരികെ സ്‌കൂളിലേക്ക്' ജില്ലാതല രണ്ടാംഘട്ട പ്രവേശനോത്സവം നടന്നു ജില്ലാതല രണ്ടാംഘട്ട പ്രവേശനോത്സവം 'തിരികെ സ്‌കൂളിലേക്ക്' അയ്യന്തോള്‍ ജി വി എച്ച് എസ് എസില്‍ നടന്നു. ഒന്‍പത്, പ്ലസ് വണ്‍ ക്ലാസുകളിലെ കുട്ടികള്‍ സ്‌കൂളിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തുന്നതിന്റെ…