കാസര്‍കോട്: വിദ്യാനഗറിലെ കേന്ദ്രീയ വിദ്യാലയ നമ്പര്‍ രണ്ടില്‍ 2021-22 അധ്യയന വര്‍ഷത്തില്‍ ഒമ്പതാം തരത്തില്‍ ഒഴിവുണ്ട്. താത്പര്യമുള്ളവര്‍ ഏപ്രില്‍ 15 നകം സ്‌കൂള്‍ ഓഫീസുമായി ബന്ധപ്പെടണം. ഫോണ്‍: 04994 256788, 295788