കാസർഗോഡ്: ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളില്‍ നിന്നും വീടുകളിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുന്നവര്‍ കുഞ്ഞുങ്ങളെ കുളിപ്പിക്കാന്‍ തിളപ്പിച്ചാറ്റിയ ശുദ്ധജലം മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കാവൂ.ആരോഗ്യ പ്രവര്‍ത്തകരുടെ നിര്‍ദേശങ്ങള്‍ കര്‍ശനമായി പാലിക്കണം.