തിരുവനന്തപുരം ഡ്രഗ്‌സ് ടെസ്റ്റിംഗ് ലബോറട്ടറിയിലെയും, എറണാകുളം റീജണൽ ഡ്രഗ്‌സ് ടെസ്റ്റിംഗ് ലബോറട്ടറിയിലെയും പരിശോധനയിൽ ഗുണനിലവാരമില്ലാത്തതെന്ന് കണ്ടെൺത്തിയ താഴെപ്പറയുന്ന ബാച്ച് മുരുന്നുകളുടെ വിൽപ്പനയും വിതരണവും സംസ്ഥാനത്ത് നിരോധിച്ചതായി ഡ്രഗ്‌സ് കൺട്രോളർ അറിയിച്ചു.  ഈ ബാച്ചുകളുടെ സ്റ്റോക്ക് കെവശമുളളവർ അവയെല്ലാം വിതരണം ചെയ്തവർക്ക് തിരികെ അയച്ച് പൂർണ വിശദാംശങ്ങൾ അതത് ജില്ലയിലെ ഡ്രഗ്‌സ് കൺട്രോൾ ഓഫീസിലേക്ക് അറിയിക്കണം. നിരോധിച്ച മരുന്നിന്റെ പേര്, ഉത്പാദകർ, ബാച്ച് നം, കാലാവധി എന്ന ക്രമത്തിൽ:

GACITOR TABLETS Pantoprazole Sodium Tablets IPO:JMM Laboratories, Village Khari, Kalaamb, Tehsil. Nahan, Dist. Sirmour (H.P)-173030 JMT-18766,   December 2020, Azithromycin Tablets IP 500mg ‘A-THROMYCIN 500’: M/s. Indian Drugs & Pharmaceuticals Ltd., Virbhadra-249202, Rishikesh, Uttarakhand, AZ 20026, May 2020, Paracetamol Tablets IP 500mg: M/s. Nestor Pharmaceuticals Ltd, II, Western Extension Area, Faridabad- 121001 PTTU-180, August 2020, Baret-L Tablets: M/s. Orison Pharma International Kala, amb-173030-HP 18B- T387B, April 2020, Calcium and Vitamin D3 Tablets: M/s. Modem Laboratories, Indore KCT909, March 2021, Glybonil Plus Tablet:  M/s.GMH Laboratories Bhotoli Kalan, Baddi, Solan, Himachal Pradesh GTN- 190437, February 2021, Diclofenac Sodium Gastro Resistant Tablets IP 50mg: M/s. Pure & Cure Healthcare (P) Ltd, Sidcul PXEAE05, May 2021, Angiotel-40: M/s. Yester Pharma P.O. Ghatti, Solan, Himachal Pradesh 9-19171, May 2021, Lormac-2mg: M/s. Iosis Remedies, Nalagarh, Solan, HP-174101 LRMCZT- 010, March 2021, Calcium with Vitamin D3 Tablets (CALBONIC): Bioaltus Pharmaceuticals Pvt. Ltd, At Village Sainmajra, Nalagarh Ropar Road, Nalagarh, Dist. Solan, HP- 174101, India. BLBP 18190, August 2021, Levofloxacin Tablets IP 500mg (Zulevo-500): Thrift Pharmaceuticals Pvt. Ltd., Kh. No. 136, Raipur, Uttarakhand-247 661 THT 181438, February 2022, Zinc Sulphate Dispersible Tablets IP: Maan Pharmaceuticals Ltd., Plot No. 1, GIDC Phase-II, Modhera Road, Mehsana-384 002 ZDT/9005, April 2021, Apple Zin Tablets (Enalapril Maleate Tablets 5mg): Jineka Healthcare Pvt. Ltd, 15, Sector- 6-B, HE, Ranipur, Haridwar-249403 (U.K) JT-90501 April 2021, Eneril-5: M/s. Pure & Cure Healthcare (P) Ltd, (A subsidiary of Akums Drugs & Pharmaceuticals Ltd) Plot Not. 27-30, Sector 8A, Sidcul, Haridwar, Uttarakhand-249 403 PAFAB12, June 2020, MISAR-40 (Telmisartan Tablets): Ardor Drugs Pvt. Ltd, Devi Krupa Estate, P.0 Vankvel, Songadh, Ukai Road, Songath, Dist. Tapi-394670 AH 00901,      March 2021, Glibenclamide and Metformin Tablets IP (GLIBACT-M): M/s. Ardor Drugs Pvt. Ltd., Dev Krupa Estate, P.O. Vankvel, Songadh, Ukai Road, Songadh, Dist. Tapi-394 670   AH 00701,        March 2021, Rajanyadi Choomam: M/s. The Aryavaidya Pharmacy (Coimbathore) Limited, At factory Unit I, 4/186, Kanjikode, Palakkad, Kerala- 678 621. AEK-184,     October 2020, Agasthya Rasayanam: M/s. Bodhi Pharmacy, Aluva Road, Kalady, Emakulam, Kerala-683 574, 3134, June 2021, Pipplyasavam: M/s. Manayath Ayurveda Pharmacy, Karaparamba, Calicut-673010, Kerala, India.372,    February 2024, Chandra Prabha Gulika:  M/s. Ashtavaidyan Thrissur Thaikat Moss SNA Oushadhasala Pvt. Ltd, III/140, Moosspet Road, Thrissur, Kerala, India-680005, 11928, February 2022, Avipathi Choomam: S.D. Pharmacy Pvt. Ltd., Kalavoor, Alappuzha, C 3585, April 2020, Thaleesapathradi Choomam: Payattuthara Clinic & Pharmacy, Pazhamthottam P.O, Emakulam 39 January 2020.