പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിലെ സര്‍ക്കാര്‍ ഹൈസ്‌കൂള്‍ തലത്തിലെ അധ്യാപകര്‍/പ്രൈമറി വിഭാഗം പ്രധാനാധ്യാപകര്‍/പ്രൈമറി അധ്യാപകര്‍ എന്നിവരില്‍ നിന്നും 2018 -19 അധ്യയന വര്‍ഷത്തേക്ക് ഓണ്‍ലൈന്‍ പൊതുസ്ഥലം മാറ്റത്തിനുളള അപേക്ഷകള്‍ ക്ഷണിച്ചു.  അപേക്ഷ മാര്‍ച്ച് ഒന്നു മുതല്‍ 12 വൈകുന്നേരം അഞ്ച് മണി വരെ സമര്‍പ്പിക്കാം.  വെബ്‌സൈറ്റ് www.transferandpostings.in