തിരുവനന്തപുരത്ത് സർക്കാരിന്റെ കളരിപ്പയറ്റ് അക്കാഡമി ഒരുങ്ങുന്നു. ടൂറിസം വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള വെള്ളാർ ക്രാഫ്റ്റ് വില്ലേജിലാണ് കളരിപ്പയറ്റ് അക്കാഡമി സ്ഥാപിക്കുന്നത്. 3500 ചതുരശ്ര അടിയുള്ള കളരി രണ്ടു മാസത്തിൽ നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കും. പത്മശ്രീ മീനാക്ഷിയമ്മയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള…

**ജനുവരി 16ന് മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും **പ്രയോജനം ലഭിക്കുക 750 ഓളം കലാകാരന്മാര്‍ക്ക് തിരുവനന്തപുരം: കരകൗശല മേഖലയുടെ പുനരുജ്ജീവനം ലക്ഷ്യമിട്ട് നിര്‍മാണം ആരംഭിച്ച വെള്ളാര്‍ കരകൗശല ഗ്രാമത്തിന് ഇനി പുതിയ മുഖം. 8.5 ഏക്കറില്‍…