പട്ടികജാതി വികസന വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള പാലക്കാട് മെഡിക്കല്‍ കോളെജ് മെയിന്‍ ബ്ലോക്ക് ഉദ്ഘാടനം ജൂലൈ ഒമ്പതിന് രാവിലെ 11 ന് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ നിര്‍വഹിക്കും. അതോടൊപ്പം മെഡിക്കല്‍ കോളെജിന് മെഡിക്കല്‍ കൗണ്‍സില്‍ ഓഫ്…