സംസ്ഥാന ടെലിവിഷൻ അവാർഡുകൾ സഹകരണ മന്ത്രി കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ വിതരണം ചെയ്തു. ടെലിവിഷനുകൾക്കും ചാനലുകൾക്കും ഇപ്പോൾ മത്സരിക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഡിജിറ്റൽ സ്‌ക്രീമിങ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളോടാണെന്ന് മന്ത്രി പറഞ്ഞു.  ടെലിവിഷൻ രംഗം വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് വിധേയമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പരിപാടികളുടെ…