കള്ള് വ്യവസായ തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി ബോര്‍ഡില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിട്ടുള്ളവരുടെ മക്കളില്‍ നിന്നും സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് /ക്യാഷ് അവാര്‍ഡിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. എട്ടാം ക്ലാസ് മുതലുള്ള വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. എട്ടു മുതല്‍ പ്ലസ് ടു വരെ ക്ലാസുകളില്‍ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികളില്‍ യോഗ്യതാ പരീക്ഷക്ക് 70%  മാര്‍ക്ക് ലഭിച്ചവരെയും പ്ലസ് ടുവിന് മുകളില്‍ യോഗ്യതാ പരീക്ഷകളില്‍ 40%  മാര്‍ക്ക് ലഭിച്ചവരെയും സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പിന് പരിഗണിക്കും. നിര്‍ദ്ദിഷ്ട മാതൃകയിലുള്ള അപേക്ഷ ഫോറം പാലക്കാട് വെല്‍ഫയര്‍ ഫണ്ട് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍ ഓഫീസില്‍ നിന്നും ലഭിക്കും. പൂരിപ്പിച്ച അപേക്ഷ, പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനത്തില്‍ നിന്നുള്ള കോഴ്‌സ് സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റ്, യോഗ്യതാ പരീക്ഷയുടെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ മാര്‍ക്ക് ലിസ്റ്റ്, സ്വയം സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ ബാങ്ക് പാസ്്ബുക്ക് പകര്‍പ്പ് എന്നിവ ജില്ലാ ഓഫീസുകളില്‍ ഡിസംബര്‍ 31 വരെ സ്വീകരിക്കും. ഫോണ്‍ – 0491 2515765