ശുദ്ധജലവിതരണ ശുചിത്വ ഏജന്‍സി(ജലനിധി)യുടെ തൊടുപുഴയിലുള്ള ഇടുക്കി റീജിയണല്‍ പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് യൂണിറ്റില്‍ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസര്‍ തസ്തികയിലേയ്ക്ക് ഡെപ്യൂട്ടേഷന്‍ നിയമനം നടത്തുന്നു.
സര്‍ക്കാര്‍/അര്‍ദ്ധസര്‍ക്കാര്‍/മറ്റു പൊതുമേഖല സ്ഥാപനങ്ങള്‍/സെക്രട്ടറിയേറ്റ് ഫിനാന്‍സ് എന്നിവയില്‍ അക്കൗണ്ട്സ് ഓഫീസര്‍ റാങ്കിലോ മറ്റുതത്തുല്യമായ തസ്തികയിലോ ജോലി ചെയ്യുന്നവര്‍ക്ക് അപേക്ഷിക്കാം.

അക്കൗണ്ട്സ് വിഭാഗത്തില്‍ എട്ട് വര്‍ഷത്തില്‍ കുറയാത്ത പ്രവൃത്തി പരിചയം ഉണ്ടായിരിക്കണം. വിദേശ സാമ്പത്തിക സഹായത്തോടെ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന വികസന പദ്ധതികളില്‍ കമ്പ്യൂട്ടര്‍ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള സാമ്പത്തിക/അക്കൗണ്ട്സ് പരിപാലനത്തിലുള്ള അഞ്ച് വര്‍ഷത്തില്‍ കുറയാത്ത പ്രവൃത്തി പരിചയം അഭികാമ്യം.
കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍ക്ക് www.jalanidhi.kerala.gov.in സന്ദര്‍ശിക്കുക. അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതി ഫെബ്രുവരി 10 വൈകിട്ട് അഞ്ചുവരെ.