തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പു ഡ്യൂട്ടിക്കു നിയോഗിക്കപ്പെട്ട പോളിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിയമന ഉത്തരവുകൾ വിതരണം ചെയ്തു തുടങ്ങി. പോളിങ് ഡ്യൂട്ടിക്കു പരിഗണിക്കപ്പെടുന്ന ജീവനക്കാരുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളിൽ, ജീവനക്കാർക്കു നിയമന ഉത്തരവ് കൈപ്പറ്റുന്നതിനായി ഈ ഓഫിസുകൾ അവധി ദിനങ്ങളായ മാർച്ച് 13, 14 തീയതികളിൽ തുറന്നു പ്രവർത്തിക്കണമെന്നു ജില്ലാ കളക്ടർ ഡോ. നവ്ജ്യോത് ഖോസ നിർദേശിച്ചു.
പോളിങ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കുള്ള പരിശീലനം മാർച്ച് 17 മുതൽ ജില്ലയിലെ 31 കേന്ദ്രങ്ങളിലായി ആരംഭിക്കും. ഓരോ കേന്ദ്രത്തിലും രണ്ടു സെഷൻ വീതം ക്ലാസുകൾ സജ്ജമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കും നിയമന ഉത്തരവു ലഭിക്കുന്നുവെന്ന് മേലധികാരി ഉറപ്പുവരുത്തണമെന്നും കളക്ടർ അറിയിച്ചു.