കോവിഡ് 19 ന്റെ സാഹചര്യത്തിൽ മത്സ്യം വീടുകളിലെത്തിക്കാൻ മത്സ്യഫെഡ് സംവിധാനം ഒരുക്കി. ലോക്ക്ഡൗൺ സമയത്ത് തിരഞ്ഞെടുത്ത മത്സ്യമാർട്ടുകൾ വഴി മത്സ്യം ഹോം ഡെലിവറി നടത്തും. whatsapp വഴിയും ഓർഡറുകൾ എടുക്കും.
തിരുവനന്തപുരം: ഫിഷ്മാർട്ട് ആനയറ-9188524338
പാളയം ഫിഷ്മാർട്ട്-9526041245
വികാസ് ഭവൻ ഫിഷ്മാർട്ട്-9526041320
വട്ടിയൂർക്കാവ് (ഫ്രാഞ്ചൈസി)-9497833241
പൂജപ്പുര(ഫ്രാഞ്ചൈസി)-7736652634
വേണാട്(ഫ്രാഞ്ചൈസി)-9633537778
കല്ലിയൂർ(ഫ്രാഞ്ചൈസി)-9048262259
കൊല്ലം: അഞ്ചൽ ഫിഷ്മാർട്ട്-8301939372
പുനലൂർ-9526041169
കൊല്ലം ബീച്ച്-9526041681
ശക്തികുളങ്ങര-9526041619
ആലപ്പുഴ: മാവേലിക്കര ഫിഷ്മാർട്ട്-9526041043
കരുവാറ്റ ഫിഷ്മാർട്ട്-9526041339
ഇഎംഎസ് സ്റ്റേഡിയം ഫിഷ്മാർട്ട്-9526041057
കോട്ടയം: തിരുവാതുക്കൽ ഫിഷ്മാർട്ട്-9526041290
കഞ്ഞിക്കുഴി ഫിഷ്മാർട്ട്-9526041331
പുതുപ്പള്ളി-9526041253
മണർകാട്-9188524350
കുറിച്ചി(ഫ്രാഞ്ചൈസി)-9778252358
പായിപ്പാട്(ഫ്രാഞ്ചൈസി)-9526702683
കുടമാളൂർ(ഫ്രാഞ്ചൈസി)-9746982894
എറണാകുളം: മൂവാറ്റുപുഴ ഫിഷ്മാർട്ട്-9747214014, 9747314014, 9744314014
കോതമംഗലം ഫിഷ്മാർട്ട്-9400786367
വാരാപ്പെട്ടി ഫിഷ്മാർട്ട്-8111865659
ഒക്കൽ ഫിഷ്മാർട്ട്-8281416454
ഹൈക്കോർട്ട് ഫിഷ്മാർട്ട്-9847733951
തേവര ഫിഷ്മാർട്ട്-9526041251
കൊച്ചങ്ങാടി ഫിഷ്മാർട്ട്-9778363550
നെല്ലിക്കുഴി(ഫ്രാഞ്ചൈസി)-8547973856
തൃക്കാക്കര(ഫ്രാഞ്ചൈസി)-6238099696
തൃശ്ശൂർ: അമലാനഗർ ഫിഷ്മാർട്ട്-9526041397
ചെമ്പ്കാവ് ഫിഷ്മാർട്ട്-9526041272
പെരിങ്ങണ്ടൂർ(ഫ്രാഞ്ചൈസി)-7592933999
കൊടകര(ഫ്രാഞ്ചൈസി)-8157807397
പാലക്കാട്: ആലത്തൂർ(ഫ്രാഞ്ചൈസി)-9656630645
ഒറ്റപ്പാലം(ഫ്രാഞ്ചൈസി)-9495994389
കൊപ്പം(ഫ്രാഞ്ചൈസി)-9847087951
മണ്ണാർക്കാട്(ഫ്രാഞ്ചൈസി)-9605260240, 9525552788
കോഴിക്കോട്: അരയിടത്തുപാലം ഫിഷ്മാർട്ട്-9746282476
തിരുവന്നൂർ ഫിഷ്മാർട്ട്-9947245694
തിരുവമ്പാടി(ഫ്രാഞ്ചൈസി)-7025364132, 9656553557
കുറ്റ്യാടി(ഫ്രാഞ്ചൈസി)-9946816812