തിരകഥാകൃത്ത്, സംവിധായകൻ, ഹിറ്റ് സിനിമകളുടെ നിർമ്മാതാവ് എന്നീ തലങ്ങളിൽ ചലച്ചിത്ര രംഗത്ത് പുതിയ മാനങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച ഡെന്നീസ് ജോസഫിന്റെ നഷ്ടം സിനിമാലോകത്തിനും സഹൃദയർക്കും തീരാനഷ്ടമാണെന്ന് മന്ത്രി രാമചന്ദ്രൻ കടന്നപ്പള്ളി അനുശോചിച്ചു.