കാസർഗോഡ്: 2021 ലെ സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷത്തോടനുബന്ധിച്ച് ആഗസ്റ്റ് 15ന് വിവിധ സേനാ വിഭാഗങ്ങൾ നടത്തുന്ന പരേഡിൽ കാസർകോട്ട് തുറമുഖ, പുരാവസ്തു വകുപ്പ് മന്ത്രി അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ അഭിവാദ്യം സ്വീകരിക്കും.