നെടുമങ്ങാട് ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജിലെ കണ്ടിന്യൂയിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെല്ലിൽ ആറുമാസം ദൈർഘ്യമുള്ള പി.എസ്.സി അംഗീകൃത കോഴ്‌സായ ഡി സി എ, മൂന്നുമാസത്തെ ഡി റ്റി പി, ഡാറ്റാ എൻട്രി, ബ്യൂട്ടീഷ്യൻ, മൊബൈൽ ഫോൺ ടെക്‌നീഷ്യൻ, ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് കോഴ്‌സുകളിലേക്ക് അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു.  വിശദവിവരങ്ങൾക്ക്: 7559955644.