പുലര്‍ച്ചെ 4.30 ന് പള്ളി ഉണര്‍ത്തല്‍
5 ന്…. തിരുനട തുറക്കല്‍.. നിര്‍മ്മാല്യം
5.05 ന് …. പതിവ് അഭിഷേകം
5.10 ന് … ഗണപതി ഹോമം
7.30 ന് ഉഷപൂജ
12.30ന് ഉച്ചപൂജ
1 മണിക്ക് തിരുനട അടയ്ക്കും.
വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് ക്ഷേത്രനട തുറക്കും
6.30ന് ദീപാരാധന
6.45 ന് പടിപൂജ
9 മണിക്ക് അത്താഴപൂജ
10 മണിക്ക് ഹരിവരാസനം പാടി ശബരീശ തിരുനട അടയ്ക്കും.. തുടര്‍ന്ന് മാളികപ്പുറത്ത് ഗുരുതി നടക്കും.