മുനമ്പം ഫിഷിംഗ് ഹാര്‍ബര്‍ മാനേജ്‌മെന്റ് സൊസൈറ്റിയുടെ മുനമ്പത്തുള്ള ടോയ്‌ലറ്റ് ബ്ലോക്ക് 2023 ഏപ്രില്‍ ഒന്നു മുതല്‍ 2024 മാര്‍ച്ച് 31 വരെ വാടകയ്ക്ക് നല്‍കുന്നതിന് മത്സരസ്വഭാവമുളള ക്വട്ടേഷനുകള്‍ ക്ഷണിച്ചു. വിശദവിവരങ്ങള്‍ക്ക്

ഫോണ്‍: 0484 2397371