വിദ്യാഭ്യാസവകുപ്പ് നടത്തുന്ന ഹിന്ദി ഡിപ്ലോമ ഇന്‍ എലിമെന്ററി എഡ്യൂക്കേഷന്‍ അധ്യാപക കോഴ്സിന് അപേക്ഷിക്കാം. 50 ശതമാനം മാര്‍ക്കോടെ രണ്ടാം ഭാഷ ഹിന്ദിയിലുള്ള പ്ലസ് ടൂ അല്ലെങ്കില്‍ പ്രചാരസഭകളുടെ അംഗീകൃത ഹിന്ദി കോഴ്സ് അല്ലെങ്കില്‍ ബി എ ഹിന്ദി പാസായിരിക്കണം. പ്രായപരിധി 17നും 35 മധ്യേ. പട്ടികജാതി, പട്ടികവര്‍ഗം, മറ്റു പിന്നാക്കക്കാര്‍ക്കും സീറ്റ് സംവരണം ലഭിക്കും. അവസാനതീയതി സെപ്തംബര്‍ 30. അപേക്ഷാഫോമിനും വിവരങ്ങള്‍ക്കും പ്രിന്‍സിപ്പല്‍, ഭാരത്ഹിന്ദി പ്രചാരകേന്ദ്രം, അടൂര്‍, പത്തനംതിട്ട. ഫോണ്‍- 04734296496, 8547126028.