പ്രവാസി ഡിവിഡന്റ് പദ്ധതി നടപ്പാക്കാൻ ഓർഡിനൻസ് കേരളാ പ്രവാസി കേരളീയ ക്ഷേമബോർഡ് ആവിഷ്‌കരിച്ച 'പ്രവാസി ഡിവിഡന്റ് പദ്ധതി 2018' നടപ്പാക്കുന്നതിന് പ്രവാസി കേരള ക്ഷേമ ആക്ടിൽ ഭേദഗതി വരുത്തി ഓർഡിനൻസ് പുറപ്പെടുവിക്കുന്നതിന് ഗവർണറോട് ശുപാർശ…

നിയമനങ്ങൾ/മാറ്റങ്ങൾ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് പ്രിൻസിപ്പൽ സെക്രട്ടറി ജി. കമലവർധന റാവുവിന് ഉദ്യോഗസ്ഥഭരണ പരിഷ്‌കാര വകുപ്പിന്റെ അധിക ചുമതല നൽകാൻ തീരുമാനിച്ചു. കേരള ഫിനാൻഷ്യൽ കോർപ്പറേഷൻ സി.എം.ഡി. സഞ്ജീവ് കൗശിക് നിലവിലുളള അധിക ചുമതലകൾക്കു പുറമെ…

പ്രളയം: ക്ഷീരകർഷകർക്കും കച്ചവടക്കാർക്കും ജീവിതോപാധി വായ്പയ്ക്ക് പദ്ധതി പ്രളയബാധിത / ഉരുൾപൊട്ടൽ ബാധിതമായി പ്രഖ്യാപിച്ച 1,260 വില്ലേജുകളിലെ ക്ഷീരകർഷകർക്കും പൗൾട്രി കർഷകർക്കും അലങ്കാര പക്ഷി കർഷകർക്കും തേനീച്ച കർഷകർക്കും ചെറുകിട-ഇടത്തര വാണിജ്യ-വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും കടകൾക്കും…

വനിതാ മതിൽ: ജില്ലകളിൽ മന്ത്രിമാർക്ക് ചുമതല നവോത്ഥാന മൂല്യങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കാൻ ജനുവരി ഒന്നിന് സംഘടിപ്പിക്കുന്ന വനിതാ മതിൽ വിജയിപ്പിക്കുന്നതിന് ഓരോ ജില്ലയിലും മന്ത്രിമാർക്ക് ചുമതല നൽകാൻ മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചു. ഡിസംബർ 10, 11, 12…

14 പാലങ്ങൾക്ക് ടോൾ പിരിവ് ഒഴിവാക്കി പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിനു കീഴിലുളള 14 പാലങ്ങളുടെ ടോൾ പിരിവ് അവസാനിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. അരൂർ-അരൂർക്കുറ്റി, പുളിക്കക്കടവ്, പൂവത്തും കടവ്, ന്യൂ കൊച്ചിൻ (ചെറുതുരുത്തി), തുരുത്തിപ്പുറം-കോട്ടപ്പുറം, കൃഷ്ണൻകോട്ട, കടലുണ്ടിക്കടവ്, മുറിഞ്ഞപുഴ,…

പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ സമാശ്വാസ തൊഴിൽദാന പദ്ധതി പ്രകാരമുളള നിയമനം സംബന്ധിച്ച് അപേക്ഷിക്കുന്നതിനുളള വാർഷിക വരുമാനപരിധി ആറു ലക്ഷം രൂപയിൽ നിന്ന് എട്ടു ലക്ഷം രൂപയായി വർധിപ്പിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രറി കൗൺസിലിനു കീഴിൽ…

മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് നാവിക് ഉപകരണങ്ങളും സാറ്റലൈറ്റ് ഫോണും ലഭ്യമാക്കാനുളള 25.36 കോടി രൂപയുടെ നിർദേശം മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ചു. 15,000 മത്സ്യബന്ധന യാനങ്ങൾക്കാണ് നാവിക് ഉപകരണം നൽകുന്നത്. 1500 കിലോമീറ്റർ വരെ കവറേജ് ഏരിയ ഉളള നാവിക്…

മാറ്റങ്ങൾ, നിയമനങ്ങൾ ഐ.ടി. മിഷൻ ഡയറക്ടർ ശ്രീറാം സാംബശിവ റാവുവിനെ കോഴിക്കോട് കലക്ടറായി മാറ്റി നിയമിക്കാൻ തീരുമാനിച്ചു. കോഴിക്കോട് കലക്ടർ യു.വി. ജോസിനെ ലാന്റ് റവന്യൂ ജോയിന്റ് കമ്മീഷണറായി മാറ്റി നിയമിക്കും. കേന്ദ്ര ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ…

പൊതുമരാമത്ത് നയം അംഗീകരിച്ചു പശ്ചാത്തല സൗകര്യവികസനത്തിനും ആധുനികസാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ഊന്നൽ നൽകുന്ന സംസ്ഥാന പൊതുമരാമത്ത് നയം മന്ത്രിസഭ അംഗീകരിച്ചു. ലക്ഷ്യങ്ങൾ: പൊതുഗതാഗത മേഖല ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന റോഡുകൾ, റോഡ് ശൃംഖലകൾക്ക് അന്തർദേശീയ…

പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളിൽ വീടു തകർന്നവർക്ക് മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ദുരിതാശ്വാസനിധിയിൽ നിന്നും നൽകുന്ന നഷ്ടപരിഹാര തുക വർധിപ്പിക്കാൻ മന്ത്രിസഭ തീരുമാനിച്ചു. 75 ശതമാനവും അതിനുമേലേയും നാശമുണ്ടായ വീടുകളെ പൂർണ്ണമായി തകർന്ന വീടുകളായി കണക്കാക്കും. കേന്ദ്രസർക്കാരിന്റെ മാനദണ്ഡപ്രകാരം പൂർണ്ണമായി…