കേരളത്തിലെ വിനോദസഞ്ചാര കേന്ദ്രങ്ങളും പുതിയ കെട്ടിടങ്ങളും ഭിന്നശേഷിസൗഹൃദ മാക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയതായും മന്ത്രി ഭിന്നശേഷിക്കാരായ മക്കൾക്കൊപ്പം മാതാപിതാക്കൾക്ക് താമസിച്ചു കഴിയാൻ വഴിയൊരുക്കുന്ന വിധം സർക്കാർ വിഭാവനം ചെയ്ത അസിസ്റ്റീവ് വില്ലേജുകൾ ആദ്യഘട്ടത്തിൽ തുടങ്ങുന്ന അഞ്ച്…

ഭിന്നശേഷി മേഖലയില്‍ മികവാര്‍ന്ന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കാഴ്ചവെച്ച് സംസ്ഥാനതലത്തില്‍ തിളങ്ങി പുന്നയൂര്‍ക്കുളം ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്. ഭിന്നശേഷി വിഭാഗത്തില്‍ സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ 2023 ലെ മികച്ച ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനുള്ള അവാര്‍ഡ് കരസ്ഥമാക്കി പുന്നയൂര്‍ക്കുളം പഞ്ചായത്ത് ജില്ലയ്ക്ക് അഭിമാനമായി. ഭിന്നശേഷി മേഖലയില്‍…

കോഴിക്കോട് മികച്ച ജില്ലാപഞ്ചായത്ത്, ഏലൂർ മികച്ച നഗരസഭ, നിഷിനും നിപ്മറിനും പുരസ്‌കാരങ്ങൾ ഭിന്നശേഷി മേഖലയിൽ മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാഴ്ചവെച്ച വ്യക്തികൾക്കും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും  സാമൂഹ്യനീതി വകുപ്പ് ഏർപ്പെടുത്തിയ ഈ വർഷത്തെ സംസ്ഥാന ഭിന്നശേഷി പുരസ്‌കാരങ്ങൾ മന്ത്രി ഡോ. ആർ…