കോട്ടയം മാടപ്പള്ളി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ 7,8,15,17 വാര്‍ഡുകള്‍ കണ്ടെയ്ന്‍മെന്റ് സോണുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ച് കോട്ടയം ജില്ലാ കളക്ടര്‍ ഉത്തരവായി. നിലവില്‍ പത്തു തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപന മേഖലകളിലായി 14 കണ്ടെയന്‍മെന്റ് സോണുകളാണ് ജില്ലയിലുള്ളത്. പട്ടിക ചുവടെ. തദ്ദേശസ്ഥാപനം, വാര്‍ഡ് എന്ന ക്രമത്തില്‍.

മുനിസിപ്പാലിറ്റികള്‍
========
വൈക്കം-15
ഏറ്റുമാനൂര്‍-9, 32

ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകള്‍
========

വെച്ചൂര്‍-1
കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി-4
ഉദയനാപുരം-2
മുളക്കുളം-11
കല്ലറ-13
വെള്ളാവൂര്‍-10
വെളിയന്നൂര്‍-6
മാടപ്പള്ളി-7,8,15,1