ആലപ്പുഴ: പുളിങ്കുന്ന് ബോട്ട് ജെട്ടി, കിടങ്ങറ കെ.സി.ജെട്ടി, നീരേറ്റുപുറം ജെട്ടി, നെടുമുടി-കൊട്ടാരം ബോട്ടുജെട്ടി, കൃഷ്ണൻകുട്ടി മൂല, നെഹ്‌റുട്രോഫി ഫിനിഷിങ് പോയിന്റ് , കാവാലം സ്റ്റേഷൻ ഓഫീസ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ അടിയന്തിര സാഹചര്യം നേരിടാൻ സംസ്ഥാന ജലഗതാഗത വകുപ്പിന്റെ ബോട്ടുകൾ രാത്രിയിലുൾപ്പടെ സജ്ജമാക്കി നിർത്താൻ യോഗം തീരുമാനിച്ചു.ഫയർ ഫോഴ്‌സ് ഉദ്യോഗസ്ഥരെയും ഇവിടേക്ക് നിയോഗിക്കും.