കേരള നിയമസഭയുടെ ഭാഗമായ സഭാ ടിവി തയ്യാറാക്കിയ പ്രത്യേക പരിപാടികൾ വിവിധ ചാനലുകളിൽ ഒക്ടോബർ 18 മുതൽ 24 വരെ  സംപ്രേക്ഷണം  ചെയ്യുന്ന സമയക്രമം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. സെൻട്രൽ ഹാൾ പരിപാടിയിൽ പി.കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി എം പിയുമായുള്ള അഭിമുഖമാണ്. കൃഷി മന്ത്രി വി.എസ് സുനിൽകുമാർ, രാജീവ് ശങ്കരൻ എന്നിവരാണ് അഭിമുഖം നടത്തുന്നത്. കേരളാ ഡയലോഗ് എന്ന പരിപാടിയിൽ ഭൂപരിഷ്‌കരണത്തിന്റെ രണ്ടാം എപ്പിസോഡ് സംപ്രേക്ഷണം ചെയ്യും.

സെൻട്രൽ ഹാൾ സമയക്രമം: ഒക്ടോബർ 18ന് 24 ന്യൂസ്, വൈകിട്ട് 4 – 4.30, 19ന് രാവിലെ 12 – 12.30 (പുനഃസംപ്രേക്ഷണം).  19 ന് ജയ്ഹിന്ദ് ടി.വി വൈകിട്ട് 8.30 – 9, 21ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 11.30 – 12 (പുനഃസംപ്രേക്ഷണം).  20ന് കൈരളി ന്യൂസ് വൈകിട്ട് 4.30 – 5, ഏഷ്യാനെറ്റ് കേബിൾ വിഷൻ വൈകിട്ട് 7 – 7.30, 18ന് ഉച്ചയ്ക്ക് 1 – 1.30 (പുനഃസംപ്രേക്ഷണം). 22ന്  കേരള വിഷൻ 15ന് വൈകിട്ട് 8 – 8.30, 23ന് വൈകിട്ട് 8 – 8.30 (പുനഃസംപ്രേക്ഷണം). 24ന് മീഡിയ വൺ വൈകിട്ട് 8.30 – 9, 18ന് വൈകിട്ട് 2.30 – 3 (പുനഃസംപ്രേക്ഷണം).

കേരളാ ഡയലോഗ് സമയക്രമം: ഒക്ടോബർ 18ന് ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് വൈകിട്ട് 4.30 – 5, റിപ്പോർട്ടർ ടി.വി വൈകിട്ട് 5.30 – 6. 19ന് കൗമുദി ടി.വി വൈകിട്ട് 8 – 8.30. 20ന് കൈറ്റ് വിക്ടേഴ്‌സ് വൈകിട്ട് 9.30 – 10, 23ന് വൈകിട്ട് 9.30 – 10 (പുനഃസംപ്രേക്ഷണം). 21ന് മാതൃഭൂമി ന്യൂസ് വൈകിട്ട് 4.30 – 5, 22ന് രാവിലെ 12 – 12.30 (പുനഃസംപ്രേക്ഷണം). 22ന്  ദൂരദർശൻ മലയാളം വൈകിട്ട് 8.30 – 9, 23ന് വൈകിട്ട് 8.30 – 9 (പുനഃസംപ്രേക്ഷണം). 23ന് ന്യൂസ് 18 വൈകിട്ട് 4.30 – 5.