കൊല്ലം ജില്ലയിലെ 140-ഓളം കശുവണ്ടി ഫാക്ടറികളില്‍ നിയമലംഘനങ്ങള്‍ നടക്കുന്നുവെന്ന പരാതിയെത്തുടര്‍ന്ന് ലേബര്‍ കമ്മീഷണര്‍ സി.വി.സജന്റെ അധ്യക്ഷതയില്‍ തൊഴിലുടമകളുടെയും തൊഴിലാളി പ്രതിനിധികളുടെയും യോഗം തൊഴില്‍ ഭവനില്‍ ചേര്‍ന്നു.  കശുവണ്ടി മേഖലയില്‍ മിനിമം കൂലിയും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും…

കേരള സംസ്ഥാന വികലാംഗക്ഷേമ കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്നും എസ്.എസ്.എൽ.സി/പ്ലസ്ടു ക്യാഷ് അവാർഡിനായി അപേക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള വിദ്യാർഥികളിൽ അപേക്ഷയോടൊപ്പം എസ്.എസ്.എൽ.സി/പ്ലസ്ടു സർട്ടിഫിക്കറ്റിന്റെ ഇന്റർനെറ്റ് കോപ്പി മാത്രം സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ളവർ എസ്.എസ്.എൽ.സി/പ്ലസ്ടു മാർക്ക്‌ലിസ്റ്റിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ കോപ്പിയോ ഇന്റർനെറ്റിൽ നിന്നുള്ള മാർക്ക് ലിസ്റ്റിൽ…

2020ലെ സർക്കാർ ഡയറി തയാറാക്കുന്നതിന് ഡയറിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള എല്ലാ സ്ഥാപനങ്ങളും www.gad.kerala.gov.in  ൽ വിശദാംശങ്ങൾ ഓൺലൈനായി ഉൾപ്പെടുത്തണമെന്ന് പൊതുഭരണ (ഏകോപനം) വകുപ്പ് അറിയിച്ചു. വിവരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനും മാറ്റമില്ലാത്തവ അംഗീകരിക്കുന്നതിനുമുള്ള അവസാന തിയതി ആഗസ്റ്റ് 24…

കേരള മീഡിയ അക്കാദമിയുടെ 2018 ലെ മാധ്യമ അവാർഡുകൾക്ക് എൻട്രി ക്ഷണിച്ചു. 2018 ജനുവരി ഒന്നു മുതൽ ഡിസംബർ 31 വരെ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച റിപ്പോർട്ടുകളാണ് പരിഗണിക്കുന്നത്. ദിനപത്രങ്ങളിലെ മികച്ച എഡിറ്റോറിയലിനുളള വി.കരുണാകരൻ നമ്പ്യാർ…

 തിരുവനന്തപുരം പേട്ടയിൽ ഈ മാസം 23 ന് തുടക്കമാകും സംസ്ഥാനത്തെ പൗൾട്രി കർഷകർക്ക് മിതമായ നിരക്കിൽ ഫാം ഉപകരണങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് കെപ്‌കോ വിൽപന കേന്ദ്രം തുടങ്ങുന്നു.  തിരുവനന്തപുരം പേട്ടയിലെ കെപ്‌കോ റെസ്‌റ്റോറന്റിനും ന്യായവില മെഡിക്കൽ…

സംസ്ഥാനത്തെ സ്‌കൂളുകളിൽ പൈതൃക പഠന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി പ്രാദേശിക ചരിത്ര രചന, ഡോക്യുമെന്ററി നിർമ്മാണം, പഠന യാത്രകൾ, ഹെരിറ്റേജ് സർവ്വെ ഉൾപ്പെടെയുളള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്ത് നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് ഹെറിറ്റേജ് ക്ലബ് രൂപീകരിച്ചിട്ടുളള ഓരോ ജില്ലയിലെയും തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന…

സ്‌കൂൾതലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കുന്ന മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസ മാതൃകകൾ കണ്ടെത്തി അംഗീകാരം നൽകുന്നതിനും അവ രേഖപ്പെടുത്തി വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനും സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ ഗവേഷണ പരിശീലന സമിതി (എസ്.സി.ഇ.ആർ.ടി) പദ്ധതി ആവിഷ്‌കരിച്ചു. പ്രീ-പ്രൈമറി മുതൽ ഹയർസെക്കന്ററിവരെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും അധ്യാപക വിദ്യാഭ്യാസ…

കേരള ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക പരിസ്ഥിതി കൗൺസിൽ ഈ വർഷം നടപ്പാക്കുന്ന പരിസ്ഥിതി പരിപാലന പരിശീലന പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായി അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു. അംഗീകൃത ഗവേഷന സ്ഥാപനങ്ങൾ, കോളേജുകൾ, പ്രൊഫഷണൽ കോളേജുകൾ, സന്നദ്ധ സംഘടനകൾ, തദ്ദേശസ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ/വകുപ്പുകൾ…

സംസ്ഥാനത്തെ പട്ടികജാതി/വർഗ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട സാഹിത്യകാരൻമാരുടെ തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന കൃതികൾ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന്, യഥാർഥ ചെലവോ 40,000 രൂപയോ എതാണോ കുറവ്, ആ തുക അനുവദിക്കും. പട്ടികജാതി/വർഗക്കാരെ സംബന്ധിച്ച പഠനഗ്രന്ഥം പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതിന് ജനറൽ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാൾക്കും ധനസഹായം നൽകുന്നതിന്…

കേരള സ്റ്റേറ്റ് സിവിൽ സർവീസ് അക്കാഡമിയുടെ, പൊന്നാനി കേന്ദ്രത്തിൽ (ഐ.സി.എസ്.ആർ)യു.പി.എസ്.സി 2020 ൽ നടത്തുന്ന സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷാ പരിശീലനത്തിന് അപേക്ഷ   ക്ഷണിച്ചു. www.ccek.org ൽ  ജൂലായ് 18 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 14ന് അഞ്ചു…