സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ പാർലമെന്ററികാര്യ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പാർലമെന്ററി ജനാപധിപത്യത്തെ ആസ്പദമാക്കി ഹൈസ്‌കൂൾ, ഹയർ സെക്കൻണ്ടറി വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ക്വിസ്, പ്രസംഗം, ഉപന്യാസ രചന മത്സരങ്ങളും കോളേജ് വിദ്യാർത്ഥികൾക്കായി ക്വിസ്, ഉപന്യാസ രചന മത്സരങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. കോട്ടയം,…

സംസ്ഥാന വിവരാവകാശ കമ്മിഷണർ ഡോ. കെ.എൽ. വിവേകാനന്ദൻ 27ന് സംസ്ഥാന വിവരാവകാശ കമ്മിഷൻ ഓഫീസിൽ നടത്താനിരുന്ന ഹിയറിംഗ് മാറ്റിവച്ചു.

സർക്കാർ ആർട്‌സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജ്, ട്രെയിനിംഗ് കോളേജ്, മ്യൂസിക് കോളേജ്, സംസ്‌കൃത കോളേജ്, ഫിസിക്കൽ എഡ്യൂക്കേഷൻ കോളേജ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള അധ്യാപകരിൽ നിന്നും സർക്കാർ എൻജിനിയറിങ് കോളേജ്, പോളിടെക്‌നിക് കോളേജ്, മെഡിക്കൽ കോളേജ്,…

സംസ്ഥാനത്ത് നടപ്പാക്കിയ പങ്കാളിത്ത പെൻഷൻ പദ്ധതി പുനഃപരിശോധിക്കുന്നതിന് നിയമിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള പെൻഷൻ പുനഃപരിശോധന സമിതി ജീവനക്കാരിൽ നിന്നും, സർവീസ് സംഘടനകളിൽ നിന്നും, പൊതുജനങ്ങളിൽ നിന്നും അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ആരാഞ്ഞ് ചോദ്യാവലി പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ധനകാര്യവകുപ്പിന്റെ www.finance.kerala.gov.in ൽ ലഭ്യമായ…

സംസ്ഥാനത്തെ എൻജിനീയറിംഗ് കോളേജുകളിലെ എം.ടെക്/എം.ആർക്ക്/പി.എച്ച്.ഡി സിവിൽ/ആർക്കിടെക്ചർ വിഭാഗത്തിലെ അവസാനവർഷ വിദ്യാർത്ഥികളിൽ നിന്നും ''കേരള കാലാവസ്ഥ പ്രതിരോധ ഭവന രൂപകല്പന'' വിഷയത്തിൽ പൂർത്തീകരിച്ച പ്രബന്ധങ്ങൾ/പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ടുകൾ ക്യാഷ് അവാർഡിനായി ക്ഷണിച്ചു. ഏറ്റവും മികച്ച പ്രബന്ധങ്ങൾ/പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ടിന്…

കെ.ജി.റ്റി. (കൊമേഴ്‌സ് ഗ്രൂപ്പ്) പരീക്ഷ ഫെബ്രുവരി ഏഴിന് ആരംഭിച്ച് 26ന് അവസാനിക്കും. പുതുക്കിയ ടൈംടേബിൾ പരീക്ഷാഭവൻ വെബ്‌സൈറ്റായ www.keralapareekshabhavan.in ലഭിക്കും.

കേരള നിയമസഭയുടെ പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച സമിതി ജനുവരി 23ന് രാവിലെ 11 മണിയ്ക്ക് വിഴിഞ്ഞം ഇന്റർനാഷണൽ സീപോർട്ട് സന്ദർശിച്ച് ബന്ധപ്പെട്ട വകുപ്പുദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചർച്ച നടത്തും.

ജനുവരിയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന വാർഷിക സമ്പ്രദായത്തിലെ അഖിലേന്ത്യാ ട്രേഡ് ടെസ്റ്റിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിന് ഐടിഐ ട്രെയിനികൾ, വ്യാവസായിക തൊഴിലാളികൾ, എസ്.സി.ടി.വി ട്രേഡ് ടെസ്റ്റ് പാസ്സായവർ  എന്നിവരിൽ നിന്നും അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിച്ചു. അപേക്ഷാ ഫാറവും വിശദവിവരവും ബന്ധപ്പെട്ട ഐടിഐ/…

ജനുവരി 23, 24 തീയതികളില്‍ തിരുവനന്തപുരത്ത് പ്രളയ പ്രതിരോധം സംബന്ധിച്ച സംസ്ഥാന നയരൂപീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായി ജലസേചന വകുപ്പ് ദ്വിദിന ദേശീയ സമ്മേളനം തിരുവനന്തപുരത്ത് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. 2020 ജനുവരി 23, 24 തീയതികളില്‍ ആക്കുളം ഹോട്ടല്‍…

വിദേശത്ത് തൊഴിൽ തേടുന്നവർക്ക് നൈപുണ്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിന് കേരളത്തിലെ വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങൾ മുഖേന നടത്തുന്ന നൈപുണ്യ വികസനത്തിന്റെ രണ്ടാംഘട്ട പരിശീലനം നോർക്ക റൂട്ട്‌സ് സംഘടിപ്പിക്കും. ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നഴ്‌സിങ് മേഖലയിൽ തൊഴിൽ നേടുന്നതിന്് അതത് രാജ്യങ്ങളിലെ…