സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഡി.ഫാം, ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്‌പെക്ടർ മറ്റു പാരാമെഡിക്കൽ ഡിപ്ലോമ കോഴ്‌സുകളിലെ 2019-20 അധ്യയന വർഷത്തെ ഒഴിവുള്ള സീറ്റുകളിലേക്ക് പ്രവേശനത്തിന് സ്‌പോട്ട് അലോട്ട്‌മെന്റ് നടത്തുന്നു.  റാങ്ക് ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അപേക്ഷാർത്ഥികൾ എൽ.ബി.എസ്…

മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നടത്തുന്ന ഡി ഫാം പാർട്ട് -2 (സപ്ലിമെന്ററി) പരീക്ഷ സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ ഫാർമസി കോളേജുകളിൽ ഫെബ്രുവരി 17 മുതൽ നടക്കും. പരീക്ഷയ്ക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനായി നിശ്ചിത തുകയ്ക്കുള്ള ഫീസ് അടച്ച്…

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിനടുത്ത് പുതുപ്പള്ളി ലെയ്‌നിലുള്ള ഐ.എച്ച്.ആർ.ഡി റീജിയണൽ സെന്ററിൽ വിവിധ കോഴ്‌സുകളിൽ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ബയോമെഡിക്കൽ എൻജിനിയറിങ്, ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഫൈനാൻഷ്യൽ അക്കൗണ്ടിംഗ്, പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ…

തിരുവനന്തപുരം മണ്ണന്തല അംബേദ്കർ ഭവനിലെ കേരള സ്റ്റേറ്റ് സിവിൽ സർവീസ് അക്കാദമിയിൽ മാർച്ച് 18ന് ആരംഭിക്കുന്ന രണ്ട് മാസത്തെ യു.പി.എസ്.സി സിവിൽ സർവീസ് പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷാ പരിശീലനത്തിന് (ക്രാഷ് കോഴ്‌സ്) അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഫെബ്രുവരി…

കേരള വനിതാ കമ്മീഷൻ 2019-2020 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലെ മൈനർ/ മേജർ ഗവേഷണ പഠനങ്ങൾക്കായി നിശ്ചിത യോഗ്യതയുള്ളവരിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. വിശദവിവരങ്ങൾ www.keralawomenscommission.gov.in ൽ ലഭിക്കും. അപേക്ഷ ലഭിക്കേണ്ട അവസാന തിയതി ഫെബ്രുവരി 28. വിശദവിവരങ്ങൾക്ക്…

എൽ.ബി.എസ് സെന്ററിലെ മേഖലാ, ഉപകേന്ദ്രങ്ങളിൽ 2019 ആഗസ്റ്റിൽ നടന്ന ഡി.സി.എ, ഡി.സി.എ(എസ്), പി.ജി.ഡി.സി.എ കോഴ്‌സിന്റെ പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. പരീക്ഷാഫലം lbscentre.kerala.gov.in ൽ ലഭിക്കും. പുന:പരീക്ഷയ്ക്ക് 27വരെ ഫൈനില്ലാതെയും 31വരെ ഫൈനോടുകൂടിയും പരീക്ഷാഫീസ് അതത് സെന്ററുകളിൽ അടയ്ക്കാം.

തിരുവനന്തപുരം എൻജിനിയറിങ് കോളേജിലെ മെക്കാനിക്കൽ വിഭാഗത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തുന്ന സൗജന്യ സി.എ.ഡി/ സി.എ.എം പരിശീലന കോഴ്‌സിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ഐ.റ്റി.ഐ/ ഡിപ്ലോമാ യോഗ്യതയുള്ളവർക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. അപേക്ഷ ഫെബ്രുവരി മൂന്ന് വരെ സ്വീകരിക്കും. വിശദവിവരങ്ങൾക്ക്: www.cet.ac.in. ഫോൺ:…

തിരുവനന്തപുരം എൻജിനിയറിങ് കോളേജിലെ ബോഷ് റെക്‌സ് റോത്ത് സെന്ററിൽ നടത്തുന്ന റോബോട്ടിക്‌സ് & ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓട്ടോമേഷൻ ഹ്രസ്വകാല കോഴ്‌സിൽ അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. മെക്കാനിക്കൽ/ ഇലക്‌ട്രോണിക്‌സ്/ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ/ ഇലക്ട്രിക്കൽ അനുബന്ധ ബ്രാഞ്ചുകളിൽ ഡിഗ്രിയോ ഡിപ്ലോമയോ ഉള്ളവർക്കും…

സംസ്ഥാന ടൂറിസം വകുപ്പിന് കീഴിലെ കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ടൂറിസം ആന്റ് ട്രാവൽ സ്റ്റഡീസിൽ (കിറ്റ്‌സ്) അഡ്വഞ്ചർ ടൂറിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സ്‌പെഷ്യാലിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് പ്രോഗ്രാം ഇൻഫ്‌ളോറ ആന്റ് ഫോക്കസ്ഡ് ട്രെക്കിംഗ് കോഴ്‌സിൽ അഡ്മിഷൻ ആരംഭിച്ചു.…

മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് 2019 മാർച്ചിൽ നടത്തിയ ഡിഫാം പാർട്ട് കക പുനർമൂല്യ നിർണ്ണയ പരീക്ഷാഫലം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. വിശദവിവരങ്ങൾ www.dme.kerala.gov.in ൽ.