കേരള നിയമസഭയുടെ സെന്റർ ഫോർ പാർലമെന്ററി സ്റ്റഡീസ് ആൻഡ് ട്രെയിനിംഗ് നടത്തുന്ന സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്‌സ് ഇൻ പാർലമെന്ററി പ്രാക്ടീസ് ആൻഡ് പ്രൊസീജ്യറിന്റെ സമ്പർക്ക ക്ലാസുകൾ ഡിസംബർ 14, 15 തിയതികളിൽ തിരുവനന്തപുരം നിയമസഭാ സമുച്ചയത്തിലെ…

ന്യൂനപക്ഷ മത വിഭാഗങ്ങളിലെ പ്ലസ് വൺ മുതൽ ഉയർന്ന ക്ലാസുകളിൽ പഠനം നടത്തുന്ന വിദ്യാർഥികൾക്കുളള പോസ്റ്റ്‌മെട്രിക് സ്‌കോളർഷിപ്പ് ഫോർ മൈനോറിറ്റീസ് (2019-20) സംബന്ധിച്ച് വിദ്യാർഥികളിൽ നിന്നും സ്വീകരിച്ച ഫ്രഷ്/റിന്യൂവൽ അപേക്ഷകളിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്തല ഓൺലൈൻ വെരിഫിക്കേഷൻ/റീ…

ആയുർവേദ മെഡിക്കൽ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് നടത്തിയ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്‌സ് ഇൻ യോഗ & നാച്യുറോപ്പതി കോഴ്‌സിന്റെ സപ്ലിമെന്ററി പരീക്ഷ ഈ മാസം തിരുവനന്തപുരം സർക്കാർ ആയുർവേദ കോളേജിൽ നടക്കും. ഒരു വിഷയത്തിന് 110 രൂപയാണ്…

2019 ലെ പത്താംതര തുല്യതാപരീക്ഷയുടെ പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങളിൽ പത്തിൽ താഴെ പരീക്ഷാർഥികൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തവ റദ്ദ് ചെയ്തു. ഈ സെന്ററുകളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത പരീക്ഷാർഥികളെ അടുത്തുളള പരീക്ഷാസെന്ററുകളിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. റദ്ദ് ചെയ്ത പരീക്ഷാകേന്ദ്രങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രങ്ങളിൽ രജിസ്റ്റർ…

അഖിലേന്ത്യാ സിവിൽ സർവീസ് പരീക്ഷയ്ക്ക് തയ്യാറെടുക്കുന്ന മുസ്ലീം, ക്രിസ്ത്യൻ, ബുദ്ധ, സിഖ്, പാഴ്‌സി, ജൈനർ ന്യൂനപക്ഷ മത വിഭാഗങ്ങളിൽപ്പെടുന്നവർക്ക് സംസ്ഥാന ന്യൂനപക്ഷക്ഷേമ വകുപ്പ് കോഴ്‌സ് ഫീസും,  ഹോസ്റ്റൽ ഫീസും റീ ഇംബേഴ്‌സ് ചെയ്യുന്ന പദ്ധതിയിലേക്ക്…

കേരളത്തിലെ വിവിധ ക്ഷേമനിധി ബോർഡുകളിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ മക്കൾക്കും ആശ്രിതർക്കുമായി തിരുവനന്തപുരത്തുള്ള കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ലേബർ ആൻഡ് എംപ്ലോയ്‌മെന്റ് (കിലെ) നടത്തുന്ന സിവിൽ സർവീസ് പ്രിലിമിനറി പരീക്ഷയ്ക്കുള്ള പരിശീലന ക്ലാസ്സിലേക്ക് അപേക്ഷ…

നവംബർ 16, 24 തീയതികളിൽ നടന്ന കെ-ടെറ്റ് കാറ്റഗറി ഒന്ന്, രണ്ട്, മൂന്ന്, നാല് പരീക്ഷകളുടെ ഉത്തരസൂചികകൾ പരീക്ഷാഭവന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഉത്തരസൂചികകൾ സംബന്ധിച്ച പരീക്ഷാർത്ഥികൾക്കുള്ള പരാതികൾ www.keralapareekshabhavan.in എന്ന വെബ്സൈറ്റിലെ മാതൃകാഫോറത്തിൽ സമർപ്പിക്കാം. പരാതിക്ക്…

തിരുവനന്തപുരം സർക്കാർ ആയൂർവേദ കോളേജിൽ പി.ജി.ഡിപ്ലോമ (ആയുർവേദ) കോഴ്‌സിന് രസശാസ്ത്ര & ഭൈഷജ്യകല്പ്പന വിഭാഗത്തിൽ ഒഴിവുളള ഒരു സിറ്റിലേക്ക് സ്‌പോട്ട് അഡ്മിഷൻ നടത്തുന്നു. പ്രവേശന പരീക്ഷാ കമ്മീഷണർ പുതുതായി അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ സപ്ലിമെന്ററി…

2019-2020 അധ്യയന വർഷത്തെ പോസ്റ്റ് ബേസിക് ഡിപ്ലോമ ഇൻ സ്‌പെഷ്യാലിറ്റി നഴ്‌സിംഗ് കോഴ്‌സ് ക്ലാസുകൾ വിവിധ സർക്കാർ നഴ്‌സിംഗ് കോളേജുകളിലായി ഡിസംബർ രണ്ട് മുതൽ ആരംഭിക്കും. കോഴ്‌സിലേക്ക് അലോട്ട്‌മെന്റ് നേടിയ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഈ മാസം…

ബി.ഫാം ലാറ്ററൽ എൻട്രി കോഴ്‌സിൽ കോഴിക്കോട്, കോട്ടയം സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളേജുകളിൽ ഒഴിവുള്ള സീറ്റുകളിൽ അതത് പ്രിൻസിപ്പലിന്റെ കാര്യാലയത്തിൽ 29ന് രാവിലെ 11ന് സ്‌പോട്ട് അലോട്ട്‌മെന്റ് നടത്തും. കേരള പ്രവേശന പരീക്ഷാ കമ്മീഷണർ, തിരുവനന്തപുരം…