സൗദി അറേബ്യയിലെ ആരോഗ്യമന്ത്രാലയത്തിനു കീഴിലുള്ള  ആശുപത്രികളിൽ  വനിത നഴ്സുമാരെ നോർക്ക റൂട്ട്സ്  മുഖേന തെരഞ്ഞെടുക്കും. ബി.എസ്.സി, എം.എസ്‌സി, പിഎച്ച്.ഡി യോഗ്യതയുള്ള വനിത നഴ്സുമാർക്കാണ് അവസരം. കാർഡിയാക് ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ യൂണിറ്റ്, ക്രിട്ടിക്കൽ കെയർ യൂണിറ്റ് …

ദാരിദ്ര നിർമ്മാർജ്ജന മിഷനിൽ (കുടുംബശ്രീ) ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ വ്യവസ്ഥയിൽ വിവിധ തസ്തികകളിലേക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. കുടുംബശ്രീ ജില്ലാ മിഷനുകളിലെ അസിസ്റ്റന്റ് ജില്ലാ മിഷൻ കോ-ഓർഡിനേറ്റർ തസ്തികയിലാണ് നിയമനം. യോഗ്യതയുള്ള ജീവനക്കാർ ചട്ടപ്രകാരം അവരുടെ മാതൃവകുപ്പിൽ നിന്നുള്ള എൻ.ഒ.സി…

സിമെറ്റ് നഴ്‌സിംഗ് കോളേജുകളിലെ സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയിൽ ഒരു വർഷത്തെ കരാർ നിയമനത്തിന് 15 വരെ അപേക്ഷിക്കാം. 01/11/2019 തീയതിയിൽ 60 വയസ് കഴിയാത്ത സീനിയർ സൂപ്രണ്ട് തസ്തികയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ചവർക്കും അപേക്ഷിക്കാം. കരാർ…

നോർക്ക റുട്ട്സ് മുഖേന സൗദിയിലേക്കും കുവൈറ്റിലേക്കും ഗാർഹിക ജോലിക്കാരെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു. തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് 25,000 രൂപ ശമ്പളം ലഭിക്കും. 30 നും 45 നും മദ്ധ്യേ പ്രായമുള്ള വനിതകൾക്കാണ് അവസരം. വിസ, വിമാനടിക്കറ്റ്, താമസം, ഭക്ഷണം…

സംസ്ഥാന സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിൽ ജൂനിയർ ഇൻസ്ട്രക്ടർ (മൾട്ടിമീഡിയ ആനിമേഷൻ ആൻഡ് സ്‌പെഷ്യൽ ഇഫക്ട്‌സ്) തസ്തികയിൽ ഓപ്പൺ പ്രയോറിറ്റി, ഇ.ടി.ബി. പ്രയോറിറ്റി വിഭാഗക്കാർക്ക് സംവരണം ചെയ്ത ഓരോ താത്കാലിക ഒഴിവുകളുണ്ട്. ശമ്പള നിരക്ക് 26500-56700 രൂപ.…

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ അധീനതയിലുള്ള മീനാങ്കൽ ഗവ.ട്രൈബൽ ഹൈസ്‌ക്കൂൾ, വെയിലൂർ ഗവ.ഹൈസ്‌ക്കൂൾ, കാപ്പിൽ ഗവ.ഹയർ സെക്കന്ററി സ്‌ക്കൂൾ, തോന്നയ്ക്കൽ ഗവ.ഹയർ സെക്കന്ററി സ്‌ക്കൂൾ, കന്യാകുളങ്ങര ഗവ.ഗേൾസ് ഹയർ സെക്കന്ററി സ്‌ക്കൂൾ, കിളിമാനൂർ ഗവ.ഹയർ സെക്കന്ററി…

റൂസ സംസ്ഥാന പ്രോജക്ട് ഡയറക്ടറേറ്റിൽ റിസർച്ച് ഓഫീസറായി ഒരു വർഷ കാലയളവിലേക്ക് അന്യത്ര സേവന വ്യവസ്ഥയിൽ നിയമിക്കുന്നതിന് സംസ്ഥാനത്തെ സർക്കാർ ആർട്‌സ് ആൻഡ് സയൻസ് കോളേജുകളിൽ നിന്നുള്ള അസിസ്റ്റന്റ് പ്രൊഫസ്സർ തസ്തികയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന…

തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജ് ചൈൽഡ് ഡെവലപ്‌മെന്റ് സെന്ററിൽ ഒഴിവുള്ള ഡാറ്റാ എൻട്രി ഓപ്പറേറ്റർ (19000-43600) തസ്തികയിലേക്ക് ഡെപ്യൂട്ടേഷൻ നിയമനത്തിന് സർക്കാർ ജീവനക്കാരിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. ബയോഡേറ്റ, വകുപ്പ് മേധാവിയുടെ എൻ.ഒ.സി, കെ.എസ്.ആർ. പാർട്ട്-1,…

അനെർട്ടിന്റെ വിവിധ പ്രോജക്ടുകളിലേക്ക് ജില്ലാ ഓഫീസുകളിൽ പ്രോജക്ട് എൻജിനീയർമാരെ ഒരു വർഷത്തേക്ക് കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമന്നതിന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. എൻജിനീയറിങ് ബിരുദവും, ഊർജ്ജമേഖലയിൽ അഞ്ച് വർഷത്തെ പ്രവൃത്തിപരിയവും അല്ലെങ്കിൽ റിന്യൂവബിൾ എനർജിയിൽ എംടെക്കുമാണ് വിദ്യാഭ്യാസ…

വനിത ശിശുവികസന വകുപ്പിന്റെ കീഴിൽ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലാ വനിത ശിശുവികസന ഓഫീസറുടെ കീഴിൽ ആറ് മാസത്തേക്ക് സോഷ്യൽ വർക്കറെ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നിയമിക്കും. ഇതിലേക്ക് ജില്ലയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എൻ.ജി.ഒ കൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാം. 25നും 35നും…