പുതുതലമുറയെ ആകര്‍ഷിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള പരിഷ്‌കരങ്ങള്‍ വരുത്തി ഭാവിയിലെ വസ്ത്രമായി ഖാദിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് ഗതാഗത മന്ത്രി എ.കെ. ശശീന്ദ്രന്‍. മിഠായിത്തെരുവിലെ നവീകരിച്ച ഖാദി ഗ്രാമോദ്യോഗ് എംമ്പോറിയം കെട്ടിടം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു സംസാരിക്കുകയായരിന്നു മന്ത്രി. ആകര്‍ഷകമായ വിലയില്‍…