തൃത്താലയുടെ സംസ്‌കാരവും ചരിത്രവും ഉള്‍പ്പെടെ ഇന്നുവരെ ലഭ്യമാകുന്ന മുഴുവന്‍ രേഖകളും സമാഹരിച്ച് വരും തലമുറകള്‍ക്ക് അനുഭവിക്കുന്നതിനും മറ്റും ആവശ്യമായ സംവിധാനങ്ങളൊരുക്കാന്‍ തൃത്താല ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് ഒരുക്കുന്ന ന്യൂസിയം നിര്‍മാണം പുരോഗമിക്കുന്നു. കേരളത്തിലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ…