ഹയര്‍സെക്കണ്ടറി (വൊക്കേഷണല്‍) വിഭാഗം ഒന്നാം വര്‍ഷ ഏകജാലക പ്രവേശനത്തിനായുള്ള ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ അലോട്ട്മെന്റ് www.admission.dge.kerala.gov.in എന്ന അഡ്മിഷന്‍ വെബ് സൈറ്റിലെ Higher Secondary (Vocational) Admission എന്ന പേജില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു.
Transfer Allotment Results എന്ന ലിങ്കില്‍ ആപ്ലിക്കേഷന്‍ നമ്പറും ജനനത്തീയതിയും നല്‍കി അപേക്ഷകര്‍ക്ക് അലോട്ട്മെന്റ് വിവരങ്ങള്‍ മനസ്സിലാക്കുന്നതിനും അലോട്ട്മെന്റ് സ്ലിപ് ഡൗണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം.
ട്രാന്‍സ്ഫര്‍ അലോട്ട്മെന്റിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ നവംബര്‍ 16, വൈകുന്നേരം 4.00 മണി വരെ അലോട്ട്മെന്റ് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സ്‌കൂളുകളില്‍ കോവിഡ് മാനദണ്ഡങ്ങള്‍ അനുസരിച്ച് പ്രവേശനം നേടാവുന്നതാണ്. അലോട്ട്മെന്റ് ലിസ്റ്റില്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ നവംബര്‍ 16, വൈകുന്നേരം 4.00 മണിക്ക് മുമ്പ് അലോട്ട്മെന്റ് ലഭിച്ച സ്‌കൂളില്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത് സ്ഥിര പ്രവേശനം നേടാതിരുന്നാല്‍, അഡ്മിഷന്‍ പ്രോസസ്സില്‍ നിന്നും പുറത്താകുന്നതാണ്.
ഹയര്‍സെക്കണ്ടറി (വൊക്കേഷണല്‍) വിഭാഗം സ്‌കൂളുകളില്‍ തുടര്‍ന്ന് വരുന്ന ഒഴിവുകളിലേക്ക് വെയ്റ്റിംഗ് ലിസ്റ്റില്‍ നിന്നും അഡ്മിഷന്‍ നടത്തുന്നതാണ്. വെയ്റ്റിംഗ് ലിസ്റ്റ് പ്രവേശനത്തിന് പരിഗണിക്കുന്നതിനായി നവംബര്‍ 16 മുതല്‍ പുതിയ അപേക്ഷ സമര്‍പ്പിക്കുന്നതിനും, മുന്‍പ് അപേക്ഷിച്ചവരില്‍ അഡ്മിഷന്‍ നേടാത്തവര്‍ക്ക് അപേക്ഷ പുതുക്കി നല്‍കുന്നതിനും അവസരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പൊതു വിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടറുടെ കാര്യാലയം അറിയിച്ചു.