കേരള സ്റ്റേറ്റ് ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ നടത്തുന്ന ലൈബ്രറി ആൻഡ് ഇൻഫർമേഷൻ സയൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കോഴ്‌സിന്റെ (CLISc) പുതിയ ബാച്ചിലേയ്ക്കുള്ള പ്രവേശന പരീക്ഷ 28ന് രാവിലെ 11 മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് 12 വരെ കണ്ണൂർ ഗവ. വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്‌കൂളിൽ (മുനിസിപ്പൽ ഹൈസ്‌കൂൾ) നടത്തും. പ്രവേശന പരീക്ഷയുടെ അറിയിപ്പ് കിട്ടാത്തവർ 9447438623 ൽ ബന്ധപ്പെടണം.