കൈമനം ഗവ. വനിതാ പോളിടെക്‌നിക് കോളജിൽ നടത്തുന്ന അപ്പാരൽ ആൻഡ് ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് വിഭാഗത്തിലെ അവധിക്കാല കോഴ്‌സുകളായ തയ്യൽ, എംബ്രോയിഡറി, ഫാബ്രിക് പെയിന്റിംഗ്, ഗ്ലാസ് പെയിന്റിംഗ് എന്നിവയിൽ പ്രവേശനത്തിന് യുവതികളിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. പ്രായപരിധിയില്ല. അപേക്ഷകൾ 31 വരെ സ്വീകരിക്കും. അപേക്ഷാഫോമിനും വിശദവിവരങ്ങൾക്കും പോളിടെക്‌നിലെ അപ്പാരൽ ആൻഡ് ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ് സെക്ഷനുമായോ 9633323022 എന്ന നമ്പറിലോ ബന്ധപ്പെടണം.