സംസ്ഥാന ചരക്കുസേന നികുതി വകുപ്പിന്റെ എറണാകുളം കാക്കനാട് സിവിൽ സ്റ്റേഷനിലുള്ള ഓഫീസിലെ സ്റ്റേറ്റ് ടാക്‌സ് ഓഫീസറായ എൻ.അജികുമാറിനെ ഏപ്രിൽ 30 മുതൽ കാണാതായ സംഭവത്തിൽ പട്ടികജാതി പട്ടികഗോത്രവർഗ കമ്മിഷൻ കേസെടുത്തു. മൂന്ന് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമാക്കുവാൻ സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിക്ക് കമ്മിഷൻ നിർദേശം നൽകി.