നെടുമങ്ങാട് ഗവ. പോളിടെക്നിക് കോളേജിലെ കണ്ടിന്യൂയിങ് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെല്ലിൽ അഡ്വാൻസ്ഡ് ഫാഷൻ ഡിസൈനിങ്, ഡിസിഎ, ടാലി, മൊബൈൽ ഫോൺ ടെക്നീഷ്യൻ, ആട്ടോകാഡ് കോഴ്സുകളിൽ ഒഴിവുള്ള സീറ്റുകളിലേക്ക് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ചു. വിശദവിവരങ്ങൾക്ക്: 7559955644.