പുതുപ്പള്ളി നിയമസഭാ ഉപതിരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പെരുമാറ്റച്ചട്ടം നിലവിൽ വന്നതിനാൽ ഓഗസ്റ്റ് 12ന് ചങ്ങനാശേരി എസ്.ബി കോളേജിൽ നടത്താൻ നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ദിശ 2023 മെഗാ തൊഴിൽമേള സെപ്റ്റംബർ 16 ലേക്ക് മാറ്റി.