ചാലക്കുടി ലോക്സഭാ മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിക്കുന്ന സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ അവസാന ഘട്ട ചെലവ് രജിസ്റ്റർ പരിശോധന ചെലവ് നിരീക്ഷകൻ അരവിന്ദ് കുമാർ സിങ്ങിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ഏപ്രിൽ 24 ബുധനാഴ്ച രാവിലെ 10ന് കാക്കനാട് കളക്ടറേറ്റ് ട്രെയിനിങ് ഹാളിൽ നടക്കും.
പരിശോധനയ്ക്കായി സ്ഥാനാർത്ഥികൾ ചുമതലപ്പെടുത്തിയ ഏജന്റുമാർ ചെലവ് രജിസ്റ്ററും മറ്റ് രേഖകളും സഹിതം നിർബന്ധമായും പങ്കെടുക്കേണ്ടതാണെന്ന് എക്സ്പെൻഡിച്ചർ മോണിറ്ററിംഗ് നോഡൽ ഓഫീസർ അറിയിച്ചു.