ക്രിസ്തുമസ്-ശബരിമല മണ്ഡലകാല സീസണ്‍ പരിഗണിച്ച് എല്ലാ വിഭാഗം റേഷന്‍ കാര്‍ഡുകള്‍ക്കും അഞ്ച് കിലോ ആട്ട 15 രൂപ നിരക്കില്‍ റേഷന്‍ കടകളില്‍ നിന്നും ലഭിക്കുമെന്ന് ജില്ലാ സപ്ലൈ ഓഫീസര്‍ അറിയിച്ചു.